Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-fibrotische medicatie vermindert myocardiale fibrose in HFpEF

Nieuws - 26 mei 2021

*Pirfenidone in heart failure with preserved ejection fraction – The PIROUETTE Trial*

Gepresenteerd op ACC.21 door Chris Miller, MD (Manchester, VK)

Introductie en methoden

HFpEF is een heterogeen syndroom en omvat een reeks van pathogene mechanismen. Een daarvan is littekenvorming in de hartspier (fibrose), wat geassocieerd met sterfte en ziekenhuisopname voor HF. Cardiale fibrose kan worden gemeten met gebruik van cardiale MRI, door het bepalen van myocardiale extracellulair volume (ECV).

Pirfenidone is een anti-fibrotisch medicijn, met licentie voor longfibrose.

In de PIROUETTE trial werd onderzocht of pirfenidone resulteerde in regressie van myocardiale fibrose in patiënten met HFpEF en myocardiale fibrose. Het was een voorspellende verrijking, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 2 trial van 94 patiënten met ≥45% en verhoogd NT-proBNP of BNP. Patiënten ondergingen een cardiale scan en diegenen met bewijsvoering van myocardiale fibrose werden gerandomiseerd naar pirfenidone of placebo voor 52 weken. Primaire uitkomst was verandering in ECV van baseline tot 52 weken.

Belangrijke resultaten

Conclusie

Deze fase 2 trial toonde dat behandeling met pirfenidone voor 52 weken myocardiale fibrose verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met HFpEF en bewijsvoering van myocardiale fibrose. Deze bevindingen suggereren dat pirfenidone gunstige klinische effecten heeft in patiënten met HFpEF.

Discussie

De discussant Ileana Piña (Mount Pleasant, MI, VS) zei dat we vaak over HFpEF denken in termen van diastolische dysfunctie en fibrose in de extracellulaire matrix, maar niet nadenken over het omkeren van fibrose om uitkomsten te verbeteren. Daarom was het uitgangspunt van deze studie prachtig, volgens Piña. De bevindingen zijn voldoende om verder te gaan met een grotere RCT die gepowered is voor uitkomsten, voor HF ziekenhuisopname. Ze zal geïnteresseerd zijn om te kijken naar geslachtsverschillen in een toekomstige trial. HF is een heterogenen aandoening waarin vele comorbiditeiten een rol spelen, met name hypertensie, dat een trigger voor fibrose kan zijn.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: