Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DAPT de-escalatie na 1 maand in MI patiënten met PCI verlaagt primaire uitkomst

Nieuws - 26 mei 2021

A Prospective, Multicenter, Randomized, Open-label Trial To Compare Efficacy And Safety Of Clopidogrel Versus Ticagrelor In Stabilized Patients With Acute Myocardial Infarction After Percutaneous Coronary Intervention – The TALOS-AMI trial

Gepresenteerd op ACC.21 door Kiyuk Chang, MD, PhD (Seoul, Zuid-Korea)

Introductie en methoden

In gestabiliseerde patiënten na een acuut MI die duale antiplaatjes therapie (DAPT; bestaande uit aspirine plus ticagrelor) genomen hebben en goed verdragen hebben voor 1 maand, is de-escalatie van DAPT met clopidogrel mogelijk niet-inferieur aan DAPT met ticagrelor voor de netto klinische uitkomst.

Het ontwerp van de trial was als volgt. AMI patiënten die succesvolle PCI ondergingen en die geen nadelige events hadden na 30 dagen met aspirine plus ticagrelor werden geïncludeerd in de trial en gerandomiseerd naar de de-escalatie groep (aspirine plus clopidogrel) (n=1349) of naar de actieve groep (aspirine plus ticagrelor) (n=1348) voor 12 maanden. ~54% Van patiënten in de studiepopulatie had STEMI. Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, MI, beroerte en BARC bloeding type 2,3 of 5.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De TALOS-AMI trial in een ongecompliceerde AMI populatie toonde aan dat de-escalatie van DAPT met clopidogrel (clopidogrel plus aspirine) 1 maand na PCI resulteerde in een afname van het primaire samengestelde eindpunt in vergelijking met de actieve controlegroep die ticagrelor plus aspirine kregen. Deze resultaten suggereren dat deze patiënten goede kandidaten zijn voor de-escalatie strategie. Beperkingen van de studie die genoemd warden door Chang waren: open-label en niet placebo-gecontroleerd en dat de trial alleen was uitgevoerd in Zuid-Korea.

Korea.

Discussie

De discussant Claire Duvernoy, MD (Ann Arbor, MI, VS) is onder de veronderstelling dat deze trial grote gevolgen heeft voor de praktijk. De strategie van de-escalatie wordt al gebruikt, ten minste in de VS, met de volgende redenen: kosten, verdraagbaarheid en veiligheid. Nu is echter aangetoond dat het veilig en effectief is. Ze zou graag meer willen horen over hoe gebruikelijk deze strategie in Korea is en ze vraagt zich af hoe generaliseerbaar deze resultaten zijn voor andere etniciteiten met mogelijke verschillen in bloedings- en trombotische- risico’s. Ze zei dat het interessant was om te zien dat ondanks dat CYP2C19 LOF mutaties vaak voor komen in Korea, clopidogrel effectief was in het verlagen van ischemische uitkomsten. En ze was blij dat plaatjesfunctietesten niet was uitgevoerd in deze studie, omdat het niet onderdeel is van de standaardzorg en dit geeft vertrouwen dat plaatjesfunctietesten niet per se nodig is wanneer clopidogrel wordt gegeven.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Bekijk een video van prof. Verheugt over deze trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: