Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter behandelvoordeel met cardiale myosine activator in HFrEF patiënten met lagere EF

Nieuws - 31 mei 2021

Impact Of Ejection Fraction On The Therapeutic Effect Of Omecamtiv Mecarbil In Patients With Heart Failure And Reduced Ejection Fraction: A Secondary Analysis From GALACTIC-HF

Gepresenteerd op ACC.21 door John R. Teerlink, MD. (San Francisco, CA, VS)

Introductie en methoden

GALACTIC-HF trial heeft eerder aangetoond dat omecamtiv mecarbil, een cardiale myosine activator, de primaire uitkomst op een HF event of CV sterfte vermindert in patiënten met LVEF ≤35%, in vergelijking met placebo. Bovendien toonde een eerdere subgroepanalyse aan dat het grootste voordeel van deze behandeling optrad bij patiënten met een baseline LVEF van ≤28%. In de huidige subanalyse van GALACTIC-HF werd het effect van baseline EF op het behandeleffect van omecamtiv mecarbil in patiënten met HFrEF verder onderzocht.

GALACTIC-HF was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, event-gestuurde, fase 3 studie in patiënten met HFrEF. Inclusiecriteria waren: chronisch HF, NYHA II-IV, LVEF ≤35%, verhoogd BNP/NT-proBNP, SBP ≥85 mm Hg, eGFR ≥20 mL/min/1.73m², en behandeld met standaard HF therapieën. Zowel opgenomen patiënten als patiënten die een jaar voorafgaand aan de screening in het ziekenhuis waren opgenomen of een spoedbezoek aan het ziekenhuis hadden gebracht vanwege HF werden geïncludeerd in de trial. Patiënten (n=8256) werden gerandomiseerd (1:1) naar omecamtiv mecarbil (dosis werd bepaald met behulp van een farmacokinetisch-gestuurde dosisselectie) of placebo. Het primaire eindpunt was een samenstelling van tijd tot eerste HF event of CV sterfte. Voor deze subanalyse werden patiënten gestratificeerd naar EF-kwartielen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De GALACTIC-HF subanalyse liet zien dat het behandeleffect van omecamtiv mecarbil in patiënten met HFrEF geassocieerd was met grotere verlagingen in HF events en CV sterfte naarmate de baseline EF afnam.

Discussie

De discussant Ileana Piña, MD (Mount Pleasant, MI, VS), bedankte de spreker John Teerlink voor het uitvoeren van deze subanalyse. Ze vroeg zich vervolgens af hoe lang we gewacht hebben op een medicijn dat we kunnen gebruiken bij HFrEF patiënten met afnemende ejectiefracties. Dit zijn mensen die op een harttransplantatielijst staan of mechanische assistentie nodig hebben. De bevinding dat omecamtiv mecarbil de vraag naar cardiale zuurstof niet verhoogt is zeer bemoedigend. Ook het feit dat het medicijn in een poliklinische setting kan worden gegeven is een echte vooruitgang.

Omevamtiv mecarbil veranderde niet het totale aantal sterftegevallen, iets waar ze niet verbaasd over was vanwege de slechte gezondheidstoestand van deze patiënten. Maar, zei ze, dit medicijn zal artsen wat tijd geven om deze patiënten op een passende behandeling te krijgen.

Piña vervolgde dat ze zeer geïnteresseerd zou zijn in een subanalyse van GALACTIC-HF waarin gekeken wordt naar sekse- en regionale verschillen. Ze sloot de discussie af met de woorden dat de bevindingen van GALACTIC-HF zeer bemoedigend zijn voor zeer zieke patiënten met HFrEF.

– Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

Deze studie is tegelijkertijd gepubliceerd in J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: