Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger DHA niveaus gecorrigeerd voor EPA verhogen risico op MACE

Nieuws - 31 mei 2021

*Higher Docosahexanoic Acid (DHA) levels lower the protective impact of eicosapentaenoic acid (EPA) on long-term MACE in those with and without angiographic CAD*

Gepresenteerd op ACC.21 door Viet Le , (Salt Lake City, UT, VS)

Introductie en methoden

Verschillende grote omega-3 poly onverzadigde vetzuren (OM3-PUFA) trials zijn uitgevoerd tijdens de laatste 2 decennia, waaronder VITAL, ASCEND, STRENGTH, OMEMI, JELIS en REDUCE-IT. Er bestaan verschillen in de cohorten die warden geïncludeerd (primaire of secundaire preventie of gemengd) en verschillen in de dosis van capsules en behandelregimes. Bovendien werd in de eerste 4 genoemde trials een combinatie van EPA en DHA gebruikt. En in JELIS en REDUCE-IT werd alleen EPA gebruikt. Wat betreft uitkomsten, waren de VITAL, ASCEND, STRENGHT en OMEMI trials neutraal en in de JELIS en REDUCE-IT trial was MACE verlaagd (19% RRR in JELIS met P=0.01 en 25% RRR in REDUCE-IT, P<0.001).

In deze studie werd, met gebruik van data van het INSPIRE register uitgevoerd bij Intermoutain Healthcare (start op 1993), 987 patiënten geïncludeerd. Deze patiënten werden willekeurig geselecteerd uit diegenen die tussen 1994 en 2012 een eerste coronair angiografisch onderzoek ondergingen. Primair eindpunt was 10-jaars MACE bestaande uit sterfte door alle oorzaken, MI, beroerte en HF ziekenhuisopname.

.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een studie met gebruik van data van het INSPIRE register waren hogere niveaus van ongecorrigeerd en gecorrigeerd EPA geassocieerd met lager risico op 10-jaar MACE. In tegenstelling verhoogden hogere niveaus van DHA gecorrigeerd voor EPA (en comorbiditeiten) het risico op MACE. Deze bevindingen suggereren dat wanneer EPA gecombineerd wordt met DHA, hoger niveau van DHA het voordeel van EPA teniet doet.

Viet Le zei dat er bezorgdheid is over het gebruik van gecombineerde EPA-DHA preparaten om CV risico te verlagen.

-Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: