Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Registerstudie toont grote verlaging van klinische uitkomsten door lipoproteïne aferese

Nieuws - 3 juni 2021

The German Lipoprotein Apheresis Registry (GLAR) – more than seven years on

Gepresenteerd op het virtuele EAS congres door Volker Schettler (Göttingen, Duitsland)

Introductie en methoden

Data van de German Apheresis Registry van 2012-2020 werden gepresenteerd. 84 Aferese centers deden mee en meer dan 2000 patiënten die lipoproteïne aferese (LA) ondergingen werden geïncludeerd, resulterend in 47.685 gedocumenteerde LA behandelingen. Definitie van majeure coronaire events (MACE) was nieuwe ACS (STEMI of NSTEMI), nieuwe onstabiele angina pectoris of nieuwe interventie. Bovendien werd de uitkomst van majeure niet-coronaire events (MANCE) onderzocht, waaronder cerebrovasculaire ziekte of ziekten die het perifere systeem beïnvloeden.

Belangrijkste resultaten

*Conclusie*

Een analyse van het GLAR register toonde een aanzienlijke afname van MACE en MANCE binnen twee jaar na starten met LA, wat stabiel was gedurende de duur van de studie. Aantal bijwerkingen was laag en LA is veilig. Schettler zei op het einde dat met de komst van nieuwe lipidenverlagende therapieën (PCSK9 remmers en PCSK9 siRNA) aantal LA behandelingen mogelijk vermindert in de komende jaren, hoewel dit nog onzeker is door een verhoogde aandacht voor ernstige lipoproteïne aandoeningen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: