Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde atherogeniciteit van LDL en verminderde HDL-functie in kinderen met FH

Nieuws - 7 juni 2021

Children with FH display changes in LDL and HDL function: a cross-sectional study

Gepresenteerd op EAS 2021 door Jacob Christensen, PhD (Oslo, Noorwegen)

Introductie en methoden

De functie van lipoproteïnen komt naar voren als een belangrijke risicofactor in de voortgang van ASCVD. De intrinsieke eigenschap van gemodificeerd LDL om te aggregeren, bijvoorbeeld, is geassocieerd met ASCVD. Ook HDL-functie die gekwantificeerd kan worden door de cholesteroleffluxcapaciteit te meten, is geassocieerd met risico voor ASCVD. Of kinderen met familiaire hypercholesterolemie (FH) veranderde lipoproteïnepartikel functies hebben is echter onbekend.

Deze studie onderzocht LDL- en HDL-functie en activiteit van vier enzymen die betrokken zijn bij lipoproteïne metabolisme in plasmasamples van kinderen met FH (13±4 jaar; n=47) en gezonde kinderen (10±2 jaar, n=56).

Om de LDL-functie te bepalen werd de LDL-gevoeligheid om aggregaten te vormen door humane recombinante sphingomyelinase inductie gemeten. HDL-functie werd onderzocht met een HDL-apoA-I exchange (HAE) assay. Deze assay correleert met de effluxcapaciteit van cholesterol en meet de conformationele verandering van apoA-I na binding of dissociatie met HDL met elektron paramagnetische resonantie spectroscopie. Ook werd de enzymactiviteit van LCAT, CETP, PLTP, en PON1 geanalyseerd. Het mogelijke biologische mechanisme achter variaties in lipoproteïne functie werd verder onderzocht met een op nucleaire magnetische resonantie gebaseerde metabolomics profileringsaanpak.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Kinderen met FH hadden LDL-partikels met een verhoogde atherogeniciteit en een afgenomen functie van HDL in vergelijking met gezonde kinderen.

Christensen suggereerde aan het eind dat veranderingen in LDL-receptorfunctie, plasma LDL-concentraties, en de cumulatieve cholesterollast in FH gezamenlijk de overkoepelende drivers en gemeenschappelijke noemers kunnen zijn die deze factoren aan een biologisch relevante context koppelen.

-Onze verslaglegging van EAS 2021 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: