Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Europese campagne voor preventie van nierziekten: "Strong Kidneys"

Nieuws - 8 juni 2021

De raad van de ERA-EDTA en Prof. Dr. Christoph Wanner, voorzitter van de ERA-EDTA, hebben de campagne "Strong Kidneys" gelanceerd. Het doel van de campagne is om mensen bewust te maken van het belang van preventie en vroegtijdige opsporing van nierziekten.

Prof. Wanner hoopt dat zoveel mogelijk mensen via de campagne meer te weten komen over het belang van gezonde nieren. Een korte video geeft duidelijke uitleg over de functie van de nieren, wat nierziekte is, welke leefstijlfactoren bijdragen aan gezonde nieren en het belang van regelmatige nierfunctiecontroles bij mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van nierziekte. "We willen een Europa-brede campagne op gang brengen waarin de nationale federaties voor nefrologie een rol spelen bij het informeren van de bevolking over nierziekte en de preventie ervan", zegt prof. Wanner.

Nierziekte blijft vaak tot in een laat stadium onopgemerkt. Symptomen zijn vaak afwezig tot kort voor orgaanfalen. Bovendien kunnen eerste symptomen aspecifiek zijn. De prevalentie van nierziekte is hoog in de algemene bevolking. Ongeveer 10% van de volwassenen in Europa heeft een verminderde nierfunctie. Vroege opsporing van nierziekte is daarom erg belangrijk om dialyse uit te stellen. Aangezien nierziekte een risicofactor is voor CVD, leidt vroege detectie en behandeling van nierziekte ook tot een verlaging van het risico op CV events.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: