Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hematocriet is belangrijke mediator van niervoordeel met SGLT2-remmer

Nieuws - 8 juni 2021

* Mechanisms of kidney protection by gliflozins*

Gepresenteerd op ERA-EDTA 2021 tijdens de virtuele meeting door Christopher Wanner(Würzburg, Duitsland)

Introductie en methoden

Resultaten van de EMPA-REG OUTCOME trial toonden een verlaging van CV events met de SGLT2 remmer empagliflozine in type 2 diabetespatiënten. Bovendien werd voordeel voor nierfunctie gezien met empagliflozine-behandeling in diabetespatiënten met diabetische nefropathie. Andere

SGLT2i trials hebben deze bevinding van niervoordeel bevestigd in type 2 diabetespatiënten met diabetische nefropathie. Bovendien toonde de DAPA-CKD dat in patiënten met CKD (niet-diabetisch) het samengestelde niereindpunt was verlaagd door de SGLT2-remmer dapagliflozine.

Mechanisme van niervoordeel door SGLT2-remmers zijn grotendeels onbekend. Daarom werd een post-hoc analyse uitgevoerd met gebruik van data van de EMPA-REG OUTCOME trial. De twee doses groepen werden gepooled (empagliflozine 10 en 25 mg/d) en het effect van 17 factoren van verschillende fysiologische gebieden op de risicoreductie van het samengestelde renale eindpunt door empagliflozine in vergelijking met placebo werd onderzocht. Effecten werden bepaald op een tijdsafhankelijke basis en ook na 12 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

Deze post-hoc analyse van EMPA-REG OUTCOME suggereert dat hematocriet de belangrijkste mediator is van voordeel dat gezien werd met de SGLT2-remmer empagliflozine op nierfunctie. Prof. Wanner zei: “Deze correlaties moeten nu verder onderzocht worden – bijvoorbeeld, om te bepalen of er hier een rol wordt gespeeld door hemoconcentratie door middel van verhoogde urinaire excretie geïnduceerd door gliflozine, of door toegenomen erythrocytenproductie.”

Bron: persbericht ERA-EDTA, 6 juni 2021

Deel deze pagina met collega's en vrienden: