Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Update van resultaten van de SPRINT trial bevestigen eerdere bevindingen

Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control

Literatuur - The SPRINT Research Group, N Engl J Med 2021;384:1921-30

Scroll naar beneden voor de poll.

Introductie en methoden

Primaire resultaten van de Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) werden eerder gerapporteerd met gebruik van data tot augustus 2015 toen de trial gestopt werd doordat voordeel werd gezien in de intensieve behandelgroep. In de SPRINT trial werd het effect van een systolische bloeddruk (SBP) streefwaarde<120 mmHg op klinische uitkomsten vergeleken met het effect van een SBP streefwaarde van <140 mmHg.

Data werden verzameld tijdens een observationele postinterventieperiode. In deze studie werden geüpdatete analyses van alle data tot augustus 2015, als ook een analyse van data tot juli 2016 gerapporteerd.

In de SPRINT trial werden 9361 patiënten ≥50 jaar met SBP 130-180 mmHg met of zonder antihypertensiva plus ≥ 1 indicator van CV risico geïncludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar SBP streefwaarde<120 mmHg (intensieve behandeling) of <140 mmHg (standaardbehandeling). Klinische, laboratorische en bijwerkingen data warden verzameld tijdens driemaandelijkse follow-up bezoeken. BP werd gemeten door getrainde medewerkers met een geautomatiseerd apparaat terwijl deelnemers zaten. De observationele postinterventieperiode startte na augustus 2015 toen de behandeling van patiënten weer terugkeerde naar normaal. Close-out bezoeken vonden plaats van december 2015 tot juli 2016.

De primaire uitkomst was een samenstelling van MI, ACS niet resulterend in MI, beroerte, acuut gedecompenseerd HF of sterfte door CV oorzaken. In diegenen met CKD op baseline was de belangrijkste samengestelde renale uitkomst eindstadium nierziekte of een ≥50% afname in eGFR vanaf baseline. In diegenen zonder CKD was de nieruitkomst ≥30% afname in eGFR tot <60 mL/1.73m2. Mediane follow-up van de studie met complete uitkomstenbeoordeling van alle events tot augustus 2015 was 3.3 jaar. Mediane follow-up tot juli 2016 was 3.88 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Geüpdatete resultaten van de SPRINT trial toonden dat intensief behandelregime met SBP streefwaarde<120 mmHg resulteerde in verlaging van de primaire samengestelde uitkomst, de primaire uitkomst minus HF events, de componenten van de primaire uitkomst en totale sterfte in vergelijking met standaard behandelregime met streefwaarde <140 mmHg in patiënten met verhoogd CV risico. Er waren echter meer bijwerkingen in de intensieve behandelgroep en in de post-trial observationele periode was er meer HF in deze groep.

Referenties

Toon referenties

Wat zou volgens u het afkappunt van een normale systolische bloeddruk moeten zijn?

  • 120 mmHg
  • 130 mmHg

Vind dit artikel online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: