Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ijzercarboxymaltose verbetert kwaliteit van leven in patiënten met ijzertekort na acuut HF

The effect of intravenous ferric carboxymaltose on health-related quality of life in iron-deficient patients with acute heart failure: the results of the AFFIRM-AHF study

Literatuur - Jankowska EA, Kirwan BA, Kosiborod M et al. - Eur Heart J. 2021 Jun 3;ehab234. doi: 10.1093/eurheartj/ehab234.

Introductie en methoden

IJzertekort bij patiënten met HF heeft een negatief effect op symptoomlast, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven [1-3]. De AFFIRM-AHF trial toonde eerder aan dat intraveneus (IV) ijzercarboxymaltose (FCM) het risico op terugkerende HF ziekenhuisopnames verminderde in patiënten met ijzertekort die gestabiliseerd waren na acuut HF [4]. Deze analyse evalueerde het effect van IV FCM versus placebo op de kwaliteit van leven in de AFFIRM-AHF populatie.

AFFIRM-AHF was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial in patiënten (leeftijd ≥ 18 jaar) die in het ziekenhuis waren opgenomen met acuut HF. Geïncludeerde patiënten hadden ijzertekort (serumferritine<100 ng/ml, of 100-299 ng/ml met transferrineverzadiging <20%), hadden ten minste 40 mg IV furosemide (of equivalent) gekregen en hadden een LVEF <50% in de 12 maanden voorafgaand aan randomisatie. Patiënten werden voor ontslag uit het ziekenhuis gerandomiseerd naar behandeling met IV FCM (n=535) of placebo (n=523). Een verzadigingsdosis van maximaal 1000 mg FCM of placebo werd toegediend bij ontslag en in week 6 na ontslag. Als het ijzertekort aanhield, werden aanvullende doses van 500 mg FMC of placebo toegediend in week 12 en 24. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) werd geëvalueerd met behulp van de 12-item Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ-12). De KCCQ-12 werd door de deelnemers ingevuld op baseline (net voor randomisatie) en in week 2, 4, 6, 12, 24, 36 en 52. De KCCQ-12 overall summary score (OSS) bevat gepoolde informatie over symptomen, fysiek en sociaal functioneren en perceptie van kwaliteit van leven. De KCCQ-12 clinical summary score (CSS) bevat gepoolde informatie over symptomen en fysiek en sociaal functioneren. Een lagere score staat voor relatief ernstigere symptomen, beperkingen en/of lagere kwaliteit van leven.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de AFFIRM-AHF trial liet zien dat behandeling met IV FCM in patiënten met ijzertekort die gestabiliseerd waren na acuut HF, leidde tot significant grotere verbeteringen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (gemeten met KCCQ-12 OSS en CSS) van week 4 tot week 24 na ontslag, vergeleken met placebo. Het behandeleffect nam af in week 52.

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: