Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effectiever behoud van gewichtsverlies bij obesitas met GLP-1RA en lichaamsbeweging dan monotherapie

Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined

Literatuur - Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, et al. - N Engl J Med. 2021;384:1719-1730. doi: 10.1056/NEJMoa2028198.

Introductie en methoden

Gewichtstoename na gewichtsverlies is een groot probleem bij de behandeling van personen met obesitas. De GLP-1RA liraglutide wordt gebruikt voor de behandeling tegen obesitas. Het induceert gewichtsverlies en zorgt tenminste 1 jaar voor behoud van een dieet-geïnduceerd gewichtsverlies voornamelijk als gevolg van een onderdrukte eetlust [1-6]. Dieetaanpassingen of gestructureerde trainingsprogramma’s kunnen ook gewichtsverlies ondersteunen, evenals leefstijlinterventies die tegelijkertijd calorierestricties aanmoedigen en fysieke activiteit verhogen [1,7-14]. Alleen welke strategie het meest effectief is in de preventie van gewichtstoename na gewichtsverlies is niet grondig onderzocht.

Deze studie onderzocht de werkzaamheid van een 1-jarige behandeling met een inspanningssprogramma (matige tot krachtige intensiteit), liraglutide behandeling 3 mg per dag, of de combinatie van lichaamsbeweging en liraglutide behandeling in vergelijking met placebo voor het behoud van een gezond dieet-geïnduceerd gewichtsverlies bij personen met obesitas.

Deze door onderzoekers geïnitieerde, gerandomiseerde, head-to-head, placebogecontroleerde trial includeerde individuen met obesitas (32-43 kg/m²) zonder diabetes. Deelnemers volgden een caloriearm dieet van 800 kcal per dag gedurende 8 weken (pre-randomisatiefase). Alleen deelnemers (18-65 jaar; n=195) die een gewichtsverlies van ≥5% van hun baseline lichaamsgewicht hadden bereikt werden gerandomiseerd (1:1:1:1) naar een 1) inspanningsgroep (placebo plus lichaamsbeweging), 2) liraglutidegroep (liraglutide plus gebruikelijke activiteit), 3) combinatiegroep (liraglutide plus lichaamsbeweging), of 4) placebogroep (placebo plus gebruikelijke activiteit). Lichaamsbeweging was gedefinieerd als minimaal 150 minuten per week matige intensiteit of 75 minuten per week hoge intensiteit aërobe lichaamsbeweging of een gelijkwaardige combinatie van beide. Het primaire eindpunt was verandering in lichaamsgewicht vanaf randomisatie tot week 52. Secundaire uitkomst was verandering in percentage lichaamsvet. Ook vooraf gespecificeerde metabole gezondheidsgerelateerde eindpunten en veiligheid werden onderzocht. Deelnemers bleven in de trial wanneer het gebruik van liraglutide of placebo was gestaakt.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze trial toonde aan dat een combinatiestrategie van lichaamsbeweging en liraglutide behandeling na 1 jaar effectiever was in het behoud van een door gezond dieet-geïnduceerd gewichtsverlies dan liraglutide of lichaamsbeweging alleen in individuen met obesitas en zonder diabetes. De placebogroep liet een toename van het lichaamsgewicht en vetpercentage zien in vergelijking met de andere drie behandelgroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Eng J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: