Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartrevalidatie na MI vermindert totale mortaliteit bij mannen en vrouwen

Participation in exercise-based cardiac rehabilitation is related to reduced total mortality in both men and women: results from the SWEDEHEART registry

Literatuur - Ekblom Ö, Cider A, Hambraeus K et al. - Eur J Prev Cardiol. 2021 Jun 7;zwab083. doi: 10.1093/eurjpc/zwab083.

Introductie en methoden

Eerdere studies hebben aangetoond dat deelname aan op lichamelijke activiteit-gebaseerde hartrevalidatie na een MI het risico op CVD sterfte vermindert [1-3]. Bovendien heeft de ESC deelname aan hartrevalidatie post-MI een klasse 1A-aanbeveling gegeven [4,5]. Het was echter nog onduidelijk of hartrevalidatie ook positieve effecten heeft op totale mortaliteit. Bovendien waren er geen geslachtsspecifieke analyses uitgevoerd in eerdere studies naar effecten van hartrevalidatie. Deze studie onderzocht de associatie tussen deelname aan hartrevalidatie en totale mortaliteit bij mannen en vrouwen in het SWEDEHEART register.

Het SWEDEHEART register is een groot, niet-geselecteerd landelijk cohort van patiënten met MI in Zweden [6]. Het register bevat informatie over acute zorg en secundaire preventie. De huidige analyse omvatte in totaal 20 895 patiënten (74% mannen) in de leeftijd tussen 18 en 75 jaar bij wie een eerste MI werd gediagnosticeerd en met volledige gegevens over covariaten, verklarende variabelen en uitkomstvariabelen. Van deze 20 895 patiënten namen 9647 (46%) deel aan op lichamelijke activiteit-gebaseerde hartrevalidatie, gedefinieerd als centrumgerichte, begeleide oefensessies, ten minste twee keer per week. De primaire uitkomst was totale mortaliteit. De gemiddelde follow-up (tijd tussen index MI en datum van overlijden of einde van de studie) was 4.55 (SD 2.33) jaar. Er vonden in totaal 1000 sterfgevallen plaats tijdens deze follow-up tijd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie in een niet-geselecteerd landelijk cohort van patiënten met MI toonde aan dat deelname aan op lichamelijke activiteit-gebaseerde hartrevalidatie na MI het risico op totale mortaliteit significant verminderde. De associatie tussen deelname aan hartrevalidatie en lagere totale mortaliteit was meer uitgesproken bij vrouwen dan bij mannen en bij patiënten met een lage HRQoL in vergelijking met diegenen met hoge HRQoL.

De auteurs stellen dat: 'Onze resultaten ondersteunen de aanbevelingen om deel te nemen aan hartrevalidatie, we betogen daarom dat op lichamelijke activiteit-gebaseerde hartrevalidatie een verplicht onderdeel zou moeten zijn van uitgebreide hartrevalidatieprogramma's, wat aan alle patiënten post-MI zou moeten worden aangeboden.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: