Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie Congres 2021

Video impressies en slides van het Nationaal Hypertensie congres 2021, gehouden op 18 juni 2021.

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser
Prof. Danser kijkt terug op de hype rondom het gebruik van RAAS-remmers  door COVID-19 patiënten aan het begin van de pandemie en geeft een korte samenvatting van alle studies die daarna gedaan zijn.

Hypertensiecongres 2021 Prof. Danser kijkt terug op de hype rondom het gebruik van RAAS-remmers door COVID-19 patiënten aan het begin van de pandemie en geeft een korte samenvatting van alle studies die daarna gedaan zijn.

CVRM-ketenzorg in de eerste lijn

3' educatie - 9 aug. 2021 - Dr. Monika Hollander
Wat is het effect van CVRM ketenzorg in huisartsenpraktijken op CV risicofactoren in patiënten met CVD of verhoogd CV risico? Monika Hollander deelt de resultaten van een Nederlandse studie.

Hypertensiecongres 2021 Wat is het effect van CVRM-ketenzorg in huisartsenpraktijken op CV risicofactoren in patiënten met CVD of verhoogd CV risico? Monika Hollander deelt de resultaten van een Nederlandse studie.

Wel of niet stenten bij nierarteriestenose?

3' educatie - 2 aug. 2021 - Prof. dr. Bert-Jan van den Born
Prof. dr. Bert-Jan van den Born geeft een samenvatting van het PRO-CON debat op het Hypertensiecongres: Wel of geen stentplaatsing bij patiënten met atherosclerotische nierarteriestenose?

Hypertensiecongres 2021 Prof. dr. Bert-Jan van den Born geeft een samenvatting van het PRO-CON debat op het Hypertensiecongres: Wel of geen stentplaatsing bij patiënten met atherosclerotische nierarteriestenose?

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt
Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Hypertensiecongres 2021 Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering
Secundaire hypertensie is veelvoorkomend, een belangrijk probleem en vaak goed te behandelen, volgens Wilko Spiering.

Hypertensiecongres 2021 Secundaire hypertensie is veelvoorkomend, een belangrijk probleem en vaak goed te behandelen, volgens Wilko Spiering.

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum
Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensiecongres 2021 Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over een aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensie Congres 2021