Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie stadium 1 in vrouwen van begin 40 geassocieerd met verhoogd ACS risico tijdens middelbare leeftijd

Stage 1 hypertension, sex and acute coronary syndromes during midlife: the Hordaland Health Study

Literatuur - Kringeland E, Tell GS, Midtbø H et al. - Eur J Prev Cardiol 2021, doi:10.1093/eurjpc/zwab068

Introductie en methoden

Algemene ACS incidentie en ACS mortaliteitcijfers in westerse landen zijn de laatste decennia gedaald, maar deze trend wordt niet gezien bij jongere vrouwen [1-4]. Hypertensie is mogelijk een belangrijke risicofactor voor ACS in vrouwen, zoals gezien in twee studies [5,6], maar vrouwen in deze studies waren ouder en er was geen focus op jongere vrouwen.

Hoewel vrouwen van begin 40 lagere bloeddruk (BP) en lagere prevalentie van hypertensie hebben dan mannen, hebben vrouwen met MI vaker hypertensie in vergelijking met mannen [1,7,8]. Vrouwen hebben een sterkere toename in bloeddrukmetingen tijdens hun levensloop, die begint vanaf hun 30e, in vergelijking met mannen [7].

Deze studie onderzocht of licht verhoogde BP in vrouwen van begin 40 een sterkere risicofactor voor ACS is tijdens middelbare leeftijd dan in mannen.

Data van de populatie-gebaseerde Hordaland Health Study (in het westen van Noorwegen) werden gebruikt. Inwoners geboren in 1950-52 werden uitgenodigd voor het eerste onderzoek in 1992-1993. Voor deze analyse werden individuen met een geschiedenis van MI of behandeld voor hypertensie uitgesloten, waarna 6381 vrouwen en 5948 mannen overbleven, met een gemiddelde baseline leeftijd van 41 jaar. BP werd gemeten tijdens het baseline bezoek in drievoud met 1 min intervallen door getrainde zorgmedewerkers nadat de deelnemers voor > 10 min gezeten hadden. Het gemiddelde van de laatste 2 metingen werd gebruikt voor de analyse. Normotensie werd gedefinieerd als SBP<130 mmHg en DBP <80 mmHg, stadium 1 hypertensie als SBP 130-139 mmHg en/of DBP 80-89 mmHg en stadium 2 hypertensie als SBP ≥140 mmHg en/of DBP ≥90 mmHg. Uitkomst was incidente ACS, gedefinieerd als ziekenhuisopname of sterfte met een acuut MI of onstabiele angina pectoris diagnose tijdens follow-up van 16 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Vrouwen met stadium 1 hypertensie (BP 130-139/80-89 mmHg) van begin 40 hadden een tweemaal verhoogd risico op ACS op middelbare leeftijd in vergelijking met normotensieve vrouwen. Deze associatie tussen stadium 1 hypertensie en later ACS risico werd niet gezien in mannen wanneer gecorrigeerd werd voor CV risicofactoren. Diastolische hypertensie was een sterkere risicofactor voor ACS dan systolische hypertensie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: