Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Preview van de 2021 ESC/HFA hartfalenrichtlijn

Preview van de 2021 ESC/HFA hartfalenrichtlijn

Nieuws - 29 juni 2021

Voorzitters van deze sessie waren Giuseppe Rosano (Londen, VK), Andrew Coats (Coventry, VK) en Franz Weidinger (Wenen, Oostenrijk).

De 2021 European Society of Cardiology (ESC) en Heart Failure Association (HFA) richtlijn voor behandeling van hartfalen werden gedeeltelijk gepresenteerd op het virtuele ESC HF congres. Dit was een eerste blik op de HF richtlijn, die volledig zal worden gepresenteerd op het ESC congres. De presentatie was gericht op nieuwe aanbevelingen voor medische therapieën in HF.

De twee belangrijkste boodschappen waren:

Voor de behandeling van patiënten met HFrEF worden ACEi/ARNI, bètablokkers, MRA, dapagliflozine/empagliflozine aanbevolen en dan kunnen lus diuretica worden overwogen voor vochtretentie. Nieuw in de richtlijn is de toevoeging van dapagliflozine of empagliflozine aanbeveling om risico op HF ziekenhuisopname en sterfte (klasse I, niveau A) te verminderen. Ook nieuw is de aanbeveling om starten met sacubitril/valsartan te overwegen in ACEi naïef (de novo) patiënten met HFrEF (klasse IIb, niveau B). Andere nieuwe medicijnen die overwogen kunnen worden in geselecteerde patiënten met HFrEF zijn vericiguat (klasse IIb, niveau B) en omecamtiv mecarbil kan in de toekomst overwogen worden (nog geen goedkeuring).

De nieuwe richtlijn geeft aanbevelingen voor patiënten met HFmrEF. De naam van deze categorie is veranderd van midden bereik (mid range) ejectiefractie naar licht verminderd (mildly reduced) ejectiefractie om deze patiëntenpopulatie beter te omschrijven. Aanbevelingen of overwegingen voor farmacologische behandelingen omvatten diuretica (klasse I, niveau C), ACEi, ARB, bètablokker, MRA en sacubitril/valsartan (allemaal klasse IIb, niveau C). Er waren geen nieuwe aanbevelingen voor HFpEF behandeling in de nieuwe richtlijn.

Om acuut HF beter te classificeren werd een tabel met vier categorieën van klinische presentaties van acuut HF gepresenteerd met informatie over de belangrijkste mechanismen, belangrijke oorzaak van symptomen, eerste symptomen, belangrijke hemodynamische afwijkingen, belangrijkste klinische presentaties en belangrijkste behandeling.

Andere aanbevelingen in de nieuwe richtlijn omvatten aanbevelingen voor pre-ontslag en vroege follow-up na ontslag van patiënten opgenomen voor acuut HF, behandeling van AF in patiënten met HF (DOACs worden meer aanbevolen dan VKAs), behandeling van patiënten met diabetes (aanbeveling van SGLT2-remmers), en behandeling van patiënten met kanker en HF.

Nieuw in de aanbevelingen voor anemie en ijzertekort in HF is de aanbeveling dat alle patiënten met HF periodiek moeten worden gescreend voor anemie en ijzertekort met een volledig bloedbeeld, serum ferritineconcentratie en TSAT. Bovendien moet IV ijzer suppletie met ijzer carboxymaltose worden overwogen in symptomatische HF patiënten die recent waren opgenomen voor HF en met LVEF <50% en ijzertekort om het risico op HF ziekenhuisopname te verminderen (klasse IIa, niveau B).

Als laatste wordt tafamidis aanbevolen voor behandeling van transthyretine amyloïdose -cardiale amyloïdose in patiënten met erfelijke hTTR-CMP aangetoond door genetische testen en NYHA klasse I of II symptomen en in patiënten met wTTR-CA en NYHA klasse I of II symptomen (klasse I, niveau B).

Een compleet overzicht van de richtlijn zal worden gepresenteerd op het 2021 ESC congres.

Klik hier voor de belangrijkste veranderingen in de HF richtlijn

Deel deze pagina met collega's en vrienden: