Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IJzercarboxymaltose verbetert hartfunctie in patiënten met HFrEF en ijzertekort

Nieuws - 30 juni 2021

The effect of intravenous ferric-carboxymaltose on cardiac reverse remodeling following cardiac resynchronization therapy - The IRON CRT trial.

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2021 door dr. Pieter Martens (Genk, België)

Introductie en methoden

IJzertekort komt vaak voor bij patiënten met HFrEF. IJzertekort in HFrEF wordt geassocieerd met progressieve cardiale remodellering, verminderde contractiliteit van hart/cardiomyocyten en verminderde energiereserve van het hart. Eerder is aangetoond dat behandeling met ijzercarboxymaltose (FCM) een positieve invloed heeft op de functionele status en het risico op HF ziekenhuisopname vermindert in patiënten met HF. De effecten van behandeling met FCM op de hartfunctie waren echter nog relatief onbekend.

De IRON-CRT trial was een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde trial waarin werd onderzocht of behandeling met FCM leidt tot omgekeerde remodellering in patiënten met symptomatische HFrEF met aanhoudende verminderde LVEF<45%, ijzertekort en een CRT-apparaat. IRON-CRT had ook als doel om te bepalen of FCM de krachtfrequentierelatie verbetert. De studie includeerde specifiek patiënten met een CRT-apparaat om een gevalideerd krachtfrequentie-stimulatieprotocol uit te kunnen voeren. Patiënten werden gerandomiseerd naar ofwel FCM (n=37) of standaardzorg (SOC, n=38). Het primaire eindpunt was verandering in LVEF van baseline tot 3 maanden follow-up (gemeten met 3D-echocardiografie). Secundaire eindpunten waren verandering in LVESV en LVEDV van baseline tot 3 maanden follow-up (ook gemeten met 3D-echocardiografie), en verandering in de krachtfrequentierelatie (non-invasief gemeten met de cardiale contractiliteitsindex [SBP/LVESVi] bij 70-90-110 BPM biventriculaire stimulatie). Tertaire eindpunten waren verandering in peakVO2 en VE/VCO2 ratio, verandering in KCCQ en verandering in NTproBNP.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met FCM in HFrEF patiënten met ijzertekort en aanhoudend verlaagde LVEF (<45%) ondanks optimale medische therapie en CRT resulteerde in cardiale omgekeerde remodellering (bepaald aan de hand van een gemeten verbetering in LVEF en reductie van LVESV) na 3 maanden. Bovendien leidde behandeling met FCM tot een omkeer in de krachtfrequentierelatie: een negatieve krachtfrequentierelatie op baseline veranderende in een positieve krachtfrequentierelatie na 3 maanden follow-up. FCM verbeterde ook de functionele status van patiënten (KCCQ) en maximale inspanningscapaciteit (PeakVO2).

-Onze verslaglegging van ESC Heart Failure 2021 congres is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: