Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hb1Ac geassocieerd met subklinische atherosclerose in individuen zonder diabetes

Glycated Hemoglobin and Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes

Literatuur - Rossello X, Raposeiras-Roubin S, Oliva B, et al. - J Am Coll Cardiol. 2021;77:2777–2791

Introductie en methoden

Strategieën voor vroege opsporing van subklinische atherosclerose (SA) als hulpmiddel om risicovoorspelling te verfijnen in individuen met laag of intermediair CV risico trekken meer interesse, aangezien asymptomatische individuen ondanks hun laag tot matig CV risico onderliggend SA kunnen hebben [1]. Bovendien komen absoluut gezien de meeste CV sterfgevallen voor bij personen met een laag tot matig risico, omdat zij de grootste groep vertegenwoordigen [2].

Prediabetes, gedefinieerd door de ADA richtlijn als een HbA1c waarde van 5.7% tot 6.4% [3], komt erg vaak voor en dit biedt een belangrijke kans voor implementatie van preventieve interventies [4].

Mensen met T2DM zijn automatisch erkend als individuen met een hoog 10-jaars CV risico in het SCORE model [5]. Ook de ASCVD-risico voorspellende modellen aangeraden door de Amerikaanse richtlijnen erkennen diabetes als een CV-risicovoorspeller [6]. Echter hebben beide modellen geen voorspeller ingebouwd die langdurige glycemische blootstelling in individuen met prediabetes of zonder diabetes weergeeft. Deze studie onderzocht of HbA1c-waarden geassocieerd waren met aanwezigheid en multi-territoriale omvang van SA in asymptomatische individuen zonder diabetes en volgens het SCORE-algoritme met een laag tot matig CV risico. De toegevoegde waarde van HbA1c als aanvullende risicofactor voor de voorspelling van de aanwezigheid en omvang van SA werd ook bepaald.

Deze studie gebruikte data van PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis), een observationele studie die prospectief deelnemers (40-54 jaar) zonder CVD en CKD includeerde. Deelnemers zonder diabetes (n=3973) werden gestratificeerd naar HbA1c-strata. 10-Jaar risico op CV sterfte voorspellingen werden geschat met gebruik van het SCORE algoritme en deelnemers werden geclassificeerd naar laag (<1%) of matig (1-5%) risicocategorieën. Atherosclerotische plaques in carotiden, infrarenale abdominale aorta, en iliofemorale arteriën werden gedetecteerd met 2-dimensionale vasculaire ultrasound (2DVUS). Met cardiale computertomografie werd de coronair-arteriële-calcium (CAC) score geschat. De mate van SA was gedefinieerd als aanwezigheid van 2DVUS-aangetoonde plaques en CAC scores ≥1. De mate van multi-territoriale SA was gedefinieerd als het aantal vaatbedden met atherosclerotische plaques. Individuen werden geclassificeerd als ziektevrij (0 aangedane vaatbedden), of als het hebben van focale (1 vaatbed), intermediair (2 of 3 vaatbedden), en algemene atherosclerose (4 tot 6 vaatbedden).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat HbA1c niveaus geassocieerd waren met het risico op SA in asymptomatische individuen zonder diabetes en met een laag 10-jaars CV risico, zelfs bij waarden onder de prediabetische drempelwaarde. Deze associatie was afwezig in matig-risico deelnemers. Toevoegen van HbA1c aan SCORE verbeterde risicoschattingen voor het voorspellen van de multiterritoriale omvang van SA.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: