Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Myosine activator minder effectief bij HFrEF patiënten met AF of atriumflutter

Nieuws - 5 juli 2021

Influence of Atrial Fibrillation on Efficacy of Omecamtiv Mecarbil in Heart Failure: The GALACTIC-HF Trial

Gepresenteerd op het ESC HF 2021 door Scott Solomon (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

De GALACTIC-HF trial heeft eerder aangetoond dat omecamtiv mecarbil, een cardiale myosine activator, de samengestelde uitkomst van een eerste HF event of CV sterfte bij patiënten met HFrEF vermindert in vergelijking met placebo.

AF komt vaak voor in patiënten met HF en draagt aanzienlijk bij aan morbiditeit en mortaliteit. Hoewel AF het behandeleffect van RAASi niet beïnvloedt, kan het mogelijk het behandeleffect van bètablokkers veranderen. Ook in de GALACTIC-HF trial zorgde de aanwezigheid van AF of atriumflutter (AFL) op baseline voor een veranderd behandeleffect van omecamtiv mecarbil; omecamtiv mecarbil was minder effectief was in patiënten met baseline AF of AFL.

Deze subanalyse onderzocht de invloed van baseline AF of AFL op de behandelwerkzaamheid van omecamtiv mecarbil bij patiënten met HFrEF en onderzocht tevens mogelijke andere factoren die de werkzaamheid mogelijk hebben beïnvloed.

De GALACTIC-HF trial was een multicenter, internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde, event-gedreven, fase 3 studie. Inclusiecriteria waren: chronisch HF, NYHA II-IV, LVEF ≤35%, verhoogd BNP/NT-proBNP dat 3 maal verhoogd moest zijn in patiënten met baseline AF/AFL, SBP ≥85 mmHg, en eGFR ≥20 mL/min/1.73m². De trial includeerde patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege HF of die binnen 1 jaar voorafgaand aan de screening waren opgenomen voor HF of een dringend bezoek aan het ziekenhuis hadden afgelegd vanwege HF. Het totale aantal patiënten met baseline AF/AFL (n=2245) werd afgekapt bij ~25%. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar omecamtiv mecarbil (met gebruik van een farmacokinetisch-gestuurde dosisselectie) of placebo bovenop standaardtherapie.

Resultaten

Conclusie

AF of AFL veranderde het behandeleffect van omecamtiv mecarbil, met een groter behandelvoordeel bij HFrEF patiënten zonder baseline AF/AFL. Veranderde behandeleffecten waren prominent bij digoxine behandelde patiënten met AF/AFL met bijna geen effectveranderingen in niet-gebruikers met AF of AFL. Digoxine veranderde het behandeleffect echter niet in patiënten zonder AF/AFL.

Deze resultaten, zei Scott Solomon, suggereren dat voorzichtigheid moet worden geboden bij de behandeling van patiënten met HFrEF en AF/AFL die digoxine en omecamtiv mecarbil voorgeschreven krijgen.

-Onze verslaggeving van ESC HF 2021 is gebaseerd op informatie die tijdens het congres is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: