Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tweederde van de patiënten met ASCVD bereikt in de VS geen LDL-c <70 mg/dL na 2 jaar LLT

Use of Lipid-Lowering Therapies Over 2 Years in GOULD, a Registry of Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease in the US

Literatuur - Cannon CP, de Lemos JA, Rosenson RS et al. - JAMA Cardiol. 2021 Jun 16. doi: 10.1001/jamacardio.2021.1810.

Introductie en methoden

De cholesterolrichtlijnen van de ACC/AHA bevelen intensieve statinetherapie aan en toevoeging van niet-statinetherapie als de LDL-c niveaus ≥70 mg/dL (1.8 mmol/L) zijn [1]. De ESC richtlijnen voor de behandeling van dyslipidemie adviseren een nog lager behandeldoel van ≥55 mg/dL (1.4 mmol/l) en een LDL-c verlaging van ten minste 50% vanaf baseline bij patiënten met een zeer hoog CV risico [2]. Er is weinig bekend of LDL-c niveaus die in deze richtlijnen aanbevolen worden daadwerkelijk in de klinische praktijk bereikt worden. Deze studie onderzocht gedurende 2 jaar het verloop van behandeling van patiënten met klinische ASCVD die lipidenverlagende therapie (LLT) kregen.

De GOULD studie (Getting to an Improved Understanding of Low Density Lipoprotein Cholesterol and Dyslipemia Management) is een prospectieve observationele registratiestudie in de VS. De studie werd uitgevoerd in 119 deelnemende centra die gelijkmatig verdeeld waren over de VS. 5006 Patiënten (≥ 18 jaar oud) met vastgestelde ASCVD en die LLT kregen, werden geïncludeerd in 1 van de 3 volgende cohorten: 1) patiënten die momenteel een PCSK9-remmer krijgen; 2) geen PCSK9-remmer krijgen en LDL-c ≥100 mg/dL hebben; of 3) geen PCSK9-remmer krijgen en LDL-c van 70 tot 99 mg/dL hebben. De gemiddelde leeftijd was 67.9 (SD: 9.9) jaar, 39.7% was vrouw, 86.1% was wit. Bij de geïncludeerde patiënten werd tweemaal per jaar een telefonisch interview afgenomen waarin met behulp van gestructureerde vragenlijsten werd gevraagd naar hun perceptie en houding ten opzichte van LLT. In elk deelnemend centrum vulde een arts een gestructureerde vragenlijst in op baseline en na 1 en 2 jaar over percepties aangaande LLT en de behandelpatronen van LLT. De primaire uitkomst was verandering in LLT gedurende 2 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze prospectieve observationele registratiestudie in patiënten met ASCVD die LLT kregen en LDL-c ≥70 mg/dL hadden of een PCSK9-remmer gebruikten, toonde aan dat 17.1% van de patiënten intensivering van LLT in 2 jaar tijd kregen. Slechts 31.7% van alle geïncludeerde patiënten bereikte LDL-c niveaus<70mg/dL na 2 jaar en 14.7% van de patiënten bereikte LDL-c niveaus <55mg/dL na 2 jaar.

De auteurs stellen dat er verdere inspanningen nodig zijn om een optimale behandeling te bereiken bij patiënten met ASCVD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: