Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase III trial met SGLT2-remmer behaalt primaire eindpunt in HFpEF

Nieuws - 7 juli 2021

EMPEROR-Preserved behaalde het primaire eindpunt en liet een significante reductie zien met empagliflozine voor het samengestelde primaire eindpunt van tijd tot eerste optreden van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in vergelijking met placebo in volwassenen met HFpEF, met of zonder T2DM. Het veiligheidsprofiel kwam bovendien overeen met het bekende veiligheidsprofiel van empagliflozine. EMPEROR-Preserved was een fase III, dubbelblinde, gerandomiseerde trial die de veiligheid en effectiviteit van empagliflozine 10 mg onderzocht in vergelijking met placebo in 5988 patiënten met HFpEF. De volledige resultaten van de EMPEROR-Preserved trial zullen op 27 augustus op het ESC congres 2021 worden gepresenteerd.

De EMPEROR-Reduced trial toonde al eerder aan dat empagliflozine het gecombineerde relatieve risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname significant verminderde met 25% in vergelijking met placebo in patiënten met HFrEF. Empagliflozine werd onlangs goedgekeurd door de Europese Commissie voor de behandeling van volwassenen met HFrEF in Europa. De resultaten van EMPEROR-Preserved en EMPEROR-Reduced geven samen aan dat empagliflozine gunstige effecten op uitkomsten heeft in het volledige HF spectrum.

Bron: Persbericht Boehringer Ingelheim, 6 juli 2021

Deel deze pagina met collega's en vrienden: