Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Heterogeen effect van bètablokkers op totale sterfte in HFpEF clusters

Nieuws - 7 juli 2021

Association between phenotypic clusters and treatment response in heart failure with preserved ejection fraction

Gepresenteerd op het ESC HF 2021 congres door Alicia Uijl (Utrecht)

Introductie en methoden

Alle belangrijke HFpEF trials hebben neutrale bevindingen laten zien. De reden van deze gefaalde HFpEF trials is onbekend; werden de verkeerde patiënten geïncludeerd, werd de verkeerde behandeling onderzocht of de verkeerde uitkomst bestudeerd? Deze vragen hebben geresulteerd in een debat over one size fits all vs. gerichte benadering met betrekking tot therapie voor HFpEF patiënten. Een gerichte aanpak kan fenotypische clusters gebaseerd op karakteristieken van patiënten in overweging nemen.

Deze studie onderzocht de associatie van renine-angiotensine systeem (RAS)-remmers en bètablokkers met totale sterfte en HF ziekenhuisopname in HFpEF clusters.

Er werden vijf HFpEF fenotypische clusters gevonden in een subset van 6909 HFpEF patiënten in het SwedeHF register door een latente klasse analyse met 10 karakteristieken: een jong lage comorbiditeiten cluster, een AF-hypertensie cluster, een ouderen-AF cluster, een obees-diabetes cluster, en een cardiorenaal cluster. Deze clusters werden toegepast op de totale HFpEF populatie in het SwedeHF register (21.000 patiënten) en behandeleffecten van RAS-remmers en bètablokkers werden bestudeerd.

Resultaten

Conclusie

De associatie tussen gebruik van bètablokkers en totale sterfte was heterogeen in clusters, met een significante afname in het jonge cluster en het AF-hypertensie cluster. Deze bevindingen zijn relevant voor toekomstig trialontwerp en zou kunnen leiden tot meer therapie op maat voor deze patiënten.

Vind het artikel over fenotypische HFpEF clusters online op Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: