Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge dosis IV ijzer vermindert HF events in patiënten die hemodialyse ondergaan

Heart Failure Hospitalization in Adults Receiving Hemodialysis and the Effect of Intravenous Iron Therapy

Literatuur - Jhund PS, Petrie MC, Robertson M et al. - JACC Heart Fail. 2021 Jul;9(7):518-527. doi: 10.1016/j.jchf.2021.04.005.

Introductie en methoden

Patiënten met CKD hebben een hoog risico op HF [1,2]. Tot op heden is er geen behandeling bekend die het risico op HF events bij hemodialysepatiënten vermindert. De huidige analyse van de PIVOTAL trial onderzocht het effect van IV ijzertherapie, ofwel proactief toegediend met een hoge dosis of reactief toegediend met een lage dosis, op HF events bij volwassenen die hemodialyse ondergingen.

De PIVOTAL trial [3,4] includeerde volwassenen met eindstadium nierziekte die niet langer dan 12 maanden geleden gestart waren met hemodialyse. Geïncludeerde patiënten hadden een ferritineconcentratie<400 µg/l, TSAT <30% en kregen erytropoëse-stimulerende middelen (ESA's). Eventuele bestaande ijzertherapie werd stopgezet en de ferritineconcentratie en TSAT werden maandelijks gemeten. In totaal werden 2141 patiënten gerandomiseerd (1:1) naar behandeling met ofwel proactief toegediende hoge dosis IV ijzer (een maandelijkse dosis van 400 mg ijzersucrose, met als veiligheidslimieten ferritineconcentratie >700 µg/L of TSAT >40%) of reactief toegediende lage dosis IV ijzer (0 tot 400 mg ijzersucrose per maand, voor het behouden van een ferritineconcentratie van ≥200 µg/l en TSAT ≥20%). De primaire samengestelde uitkomst van de PIVOTAL trial was MI, beroerte, HF ziekenhuisopname of sterfte door alle oorzaken. HF ziekenhuisopname was een vastgestelde uitkomst, onderdeel van de primaire samengestelde uitkomst en vooraf gespecificeerde secundaire uitkomst van de trial. De huidige analyse richtte zich op de volgende uitkomsten: eerste HF ziekenhuisopname of HF sterfte (m.a.w. eerste fatale of niet-fatale HF event), eerste HF ziekenhuisopname of CV sterfte, en totale (eerste en terugkerende) HF events. Mediane follow-up was 2.1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met proactief toegediende hoge dosis IV ijzer, vergeleken met reactief toegediende lage dosis IV ijzer, verminderde eerste en terugkerende HF events bij volwassenen die hemodialyse ondergingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: