Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Suboptimaal gebruik van evidence-based medicatie in patiënten met HFrEF en CKD

Kidney Function and Outcomes in Patients Hospitalized with Heart Failure

Literatuur - Patel RB, Fonarow GC, Greene SJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2021 May 4;S0735-1097(21)04968-8. doi: 10.1016/j.jacc.2021.05.002.

Introductie en methoden

Er is niet veel bekend over hoe vaak evidence-based medicatie wordt voorgeschreven aan patiënten met HFrEF en CKD. Deze studie analyseerde de zorgpatronen en uitkomsten bij volwassen patiënten die in de VS in het ziekenhuis waren opgenomen voor HF over het hele spectrum van nierfunctie in het Get With The Guidelines-Heart Failure (GWTG-HF) register.

In het GWTG-HF-register wordt prospectief informatie verzameld over patiënten met een primaire ontslagdiagnose van HF in deelnemende centra in de VS [1]. Het primaire analytische cohort omvatte 365 494 volwassen patiënten (gemiddelde leeftijd 72±15 jaar) die waren opgenomen in het ziekenhuis voor HF tussen 1 januari 2014 en 30 september 2019 in 418 centra. Patiënten werden gecategoriseerd op basis van EF (HFrEF: EF ≤40%, HFmrEF: EF 41-49% en HFpEF: EF ≥50%) en op basis van eGFR bij ontslag (>90, 60 tot<90, 45 tot <60 , 30 tot <45, <30 ml/min/1.73m² en dialyse).

Sterftepercentages in het ziekenhuis werden geanalyseerd in het primaire analytische cohort en gecategoriseerd op basis van eGFR bij opname. Zorgpatronen in HFrEF patiënten werden geanalyseerd in een secundair analytisch cohort waarin patiënten met EF >40% en patiënten met ontbrekende EF-data werden geëxcludeerd, waardoor 157 439 patiënten met HFrEF uit 407 centra overbleven. De primaire uitkomsten onder patiënten met HFrEF waren: gebruik van ACEi, ARB of ARNI, bètablokker en/of MRA bij ontslag, of gebruik van drievoudige therapie (ACEi/ARB/ARNI + bètablokker + MRA) bij ontslag.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis met HF, was een lagere eGFR bij opname significant geassocieerd met een hogere mortaliteit in het ziekenhuis. Bovendien toonde deze studie aan dat voorschrijfpercentages van evidence-based medicatie suboptimaal zijn bij patiënten met HFrEF en CKD, zelfs bij eGFR-niveaus waar medicatie niet gecontra-indiceerd is.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: