Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl - Julius Centrum, UMC Utrecht

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen naar aanleiding van een recente publicatie in Eur J Heart Fail. van Uijl en collega's.

Faculty

Dr. Alicia Uijl is assistant professor cardiovasculaire epidemiologie aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde - UMC Utrecht.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: