Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

T2DM-gerelateerd microvasculair vaatlijden geassocieerd met incidente HF

Microvascular Disease and Incident Heart Failure Among Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus

Literatuur - Kaze AD, Santhanam P, Erqou S, et al. - J Am Heart Assoc. 2021;10:e018998. doi: 10.1161/JAHA.120.018998.

Introductie en methoden

Er zijn aanwijzingen dat patiënten met T2DM een 2-4 maal hoger risico hebben op het ontwikkelen van HF, onafhankelijk van bijkomende CV risicofactoren zoals hoge bloeddruk, hypercholesterolemie, of CAD [1,2]. Dierexperimentele studies suggereren dat microvasculair vaatlijden (MVD) mogelijk, naast verscheidende andere oorzaken, diabetes mellitus kan linken aan HF [3,4]. Er is echter weinig epidemiologische data beschikbaar over de relatie tussen MVD en incidente HF bij personen met T2DM [3,4]. Deze studie onderzocht de associatie tussen MVD in meerdere vaatbedden met incidente HF in patiënten met T2DM.

De Look AHEAD (Action of Health in Diabetes) studie was een gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde trial die deelnemers van augustus 2001 tot april 2004 uit de VS includeerde. Inclusiecriteria waren: BMI ≥25 kg/m² (of ≥27 kg/m² wanneer de patiënt insuline gebruikte), HbA1c ≤11%, SBP<160 mm Hg, DBP <100 mm Hg, TG waarden <600 mg/dL. Individuen (45-76 jaar) werden gerandomiseerd naar een groep die deelnam aan een intensieve leefstijlinterventie (interventiegroep) of een groep die diabetes mellitusondersteuning en -onderwijs (controlegroep) kreeg. Voor deze analyse werden personen met een geschiedenis van HF of atherosclerotisch CVD, gedefinieerd als een eerder MI of beroerte op baseline, of ontbrekende data over MVD geëxcludeerd. Dit resulteerde in een dataset met data van 4095 deelnemers (gemiddelde leeftijd 58.3 [SD 6.6] jaar, 61.9% vrouw). Diabetische MVD was gedefinieerd als de aanwezigheid van nefropathie, retinopathie, en/of neuropathie op baseline. Eerste ziekenhuisopname voor definitief of mogelijk acuut gedecompenseerd HF werd prospectief onderzocht om incidente HF vast te stellen. Mediane (IQR) follow-up was 9.7 (8.9-10.3) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat MVD geassocieerd was met een verhoogd risico op het ontwikkelen van HF in volwassenen met T2DM. Deze associatie was onafhankelijk van traditionele risicofactoren waaronder CAD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: