Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SCORE2 algoritme verbetert 10-jaar CVD risicovoorspelling in Europese populaties

SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovasculardisease in Europe

Literatuur - SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration - Eur Heart J. 2021;42:2439-2454. doi: 10.1093/eurheartj/ehab309.

Introductie en methoden

De ESC raadt gebruik van risicovoorspellingsmodellen aan, zoals SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation), om mensen met een hoog-risico op CVD te identificeren die het meest baat hebben bij preventieve maatregelen [1-3]. Het SCORE model heeft echter beperkingen. SCORE was ontwikkeld met data van cohorten vóór 1986 en is niet bijgewerkt met de huidige CVD percentages. Bovendien wordt met SCORE alleen fatale CVD uitkomsten geschat, waardoor de totale CVD last, die verschoven is naar niet-fatale uitkomsten vooral in jongvolwassenen, wordt onderschat [4]. Ten slotte wordt in dit model geen rekening gehouden met aanzienlijke risicovariaties tussen landen uit dezelfde risicoregio. Verder kunnen andere modellen die risico’s voorspellen voor personen in andere regio’s in de wereld niet altijd worden gebruikt in Europese populaties, omdat deze modellen vaak risicofactoren omvatten waarvan data niet beschikbaar zijn in routine Europese databronnen [5-8].

Een nieuwe risicomodel (SCORE2) werd ontwikkeld, gekalibreerd, en gevalideerd om het 10-jaar fatale en niet-fatale CVD risico in individuen (40-69 jaar) zonder een geschiedenis van CVD en diabetes in Europa te schatten.

Eerst werd een voorspellende risicomodel voor fatale en niet-fatale CVD uitkomsten afgeleid van data van individuele deelnemers van 45 prospectieve cohorten met 677.684 deelnemers, die tussen 1990 en 2009 werden gerekruteerd. Vervolgens werden Europese landen gestratificeerd naar vier verschillende CVD risicoregio’s met gebruik van leeftijd- en geslachts-specifieke gemiddelde risicofactorniveaus en CVD incidenties. Het model werd vervolgens opnieuw gekalibreerd voor deze risicoregio’s met behulp van CVD sterftecijfers en incidentiedata van 10.78 miljoen personen met 731.265 CVD events. De externe validatie van het model werd uitgevoerd met gebruik van 25 prospectieve cohorten uit 15 Europese landen (1.133.181 individuen). Het opnieuw gekalibreerde model werd ten slotte toegepast op de hedendaagse populaties om de variatie van het CVD risico tussen Europese regio’s te illustreren. Primaire uitkomst was CVD, gedefinieerd als een samenstelling van CV mortaliteit, niet-fatale MI en niet-fatale beroerte. Mediane follow-up in het model derivatiecohort was 10.7 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat SCORE2, een nieuw algoritme, ontwikkeld, gekalibreerd, en gevalideerd om het 10-jarige CVD risico op eerste CVD te voorspellen, de identificatie van individuen met een hoger risico op fatale of niet-fatale CVD events in hedendaagse Europese populaties verbeterde.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: