Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meta-analyse toont associatie tussen omega-3-vetzuren en CV uitkomsten

Effect of omega-3 fatty acids on cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis

Literatuur - Khan SU, Lone AN, Khan MS et al. - EClinicalMedicine 2021, doi:10.1016/j.eclinm.2021.100997

Introductie en methoden

Tegenstrijdige resultaten van trials die het effect van omega-3 FAs op verlaging van ASCVD risico bestudeerden (waaronder JELIS, ASCEND, VITAL, REDUCE-IT, STRENGTH, OMEMI) hebben geresulteerd in onzekerheid en debat over de rol van omega-3 FAs in CV risico reductie. Er is gesuggereerd dat combinatie van DHA en EPA mogelijk de gunstige effecten van EPA monotherapie behandeling teniet doet [1,2], omdat EPA en DHA verschillende effecten op membraanstructuur en lipidenmetabolisme hebben.

Een systematisch review en meta-analyse werd uitgevoerd om de mogelijke heterogeniteit van omega-3 FAs trial te onderzoeken, met een focus op de werkzaamheid en veiligheid van omega-3 FAs op fatale en niet-fatale CV uitkomsten. Secundaire uitkomst was de mogelijke variabiliteit in effecten van EPA vs. combinatie van EPA en DHA behandeling.

Inclusiecriteria van trial waren 1) RCTs die omega-3 FA inname vs. controle vergeleken in volwassenen; 2) follow-up van ten minste 12 maanden; en 3) vermelding van sterfte en CV uitkomsten van interesse. Werkzaamheidsuitkomsten van interesse in deze studie waren CV mortaliteit, totale mortaliteit, niet-fatale MI, CHD events, MACE, revascularisatie, niet-fatale beroerte, ischemische beroerte en hemorragische beroerte. Veiligheidseindpunten omvatten AF, totale bloedingen, majeure en mineure bloedingen, en gastro-intestinale bijwerkingen.

38 Trials die 149.051 patiënten omvatten werden geïncludeerd. Vier trials vergeleken EPA met controle en 34 trials vergeleken een combinatie van EPA en DHA met controle. Dosis van omega-3 FAs reikte van 0.4 g/dag tot 5.5 g/dag. EPA trials hadden een dosisbereik van 1.8 tot 4.0 g/dag en EPA plus DHA van 0.4 tot 5.5/dag. 22 Trials bestudeerden primaire preventie. Mediane follow-up was 2.0 jaar (IQR:1-4.2).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse van 38 trials toonde dat omega-3 FA geassocieerd was met verlaagde CV mortaliteit en andere CV uitkomsten. Verder was EPA monotherapie geassocieerd met een grotere afname in CV uitkomsten dan de combinatie van EPA en DHA. Wanneer veiligheidsuitkomsten werden geanalyseerd was omega-3FA geassocieerd met verhoogd risico op AF en een grotere toename in risico op AF werd gezien met EPA monotherapie. EPA monotherapie was ook geassocieerd met hoger risico op bloedingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op EClinicalMedicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: