Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbare effectiviteit van ACEi en ARB als hypertensiebehandeling in dagelijkse praktijk

Comparative First-Line Effectiveness and Safety of ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers.

Literatuur - Chen RJ, Suchard MA, Krumholz HM, et al. - Hypertension. 2021, DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16667

Introductie en methoden

Angiotensine-converting enzym (ACE)-remmers en angiotensine receptor blokkers (ARBs) worden in gelijke mate aanbevolen als eerstelijnstherapie voor de behandeling van hypertensie in de 2017 ACC/AHA en 2018 ESC/ESH richtlijnen. Er zijn echter beperkte head-to-head studies waarin de effectiviteit en veiligheid van ACEi worden vergeleken met ARBs als hypertensie monotherapie en de paar beschikbare studies hebben tegenstrijdige resultaten laten zien [1-3]. ACEi worden wel veel vaker wereldwijd voorgeschreven voor de behandeling van hypertensie [4-7].

Deze lange termijn, observationele studie vergeleek de effectiviteit en veiligheid van ACEi of ARB monotherapie als eerstelijnsbehandeling van patiënten met hypertensie in de dagelijkse klinische praktijk.

Deze studie gebruikte 7 observationele databases in de open-science LEGEND-HTN (Large-scale Evidence Generation and Evaluation across a Network of Database for Hypertension). Alle patiënten die begonnen met antihypertensiva met een enkel medicijn (ACEi [n=2.297.881] of ARB [n=673.938]) werden geïncludeerd. Data van juli 1996 tot maart 2018 werden gebruikt. Propensity score modellen werden toegepast om te corrigeren voor mogelijke confounding en om de balans tussen de ACEi en ARB patiënt cohorten te verbeteren. Hierna werd een kalibratiestap toegepast om rekening te houden met residuele bias met gebruik van negatieve controle uitkomsten. De primaire effectiviteitsuitkomsten waren acuut MI, ziekenhuisopname vanwege HF, beroerte, en een samengesteld CV events (CVE) uitkomst bestaande uit MI, ziekenhuisopname door HF, beroerte, en plotselinge hartdood. Secundaire veiligheidsuitkomsten omvatten angio-oedeem, hoesten, hypotensie, syncope, en elektrolytafwijkingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze grote observationele studie die meer dan 3 miljoen patiënten wereldwijd includeerde toonde aan dat de effectiviteit van ACEi vs. ARB behandeling als eerstelijnstherapie voor de behandeling van hypertensie op CV uitkomsten vergelijkbaar was. Hoesten en angio-oedeem waren verhoogd in patiënten die ACEi ontvingen in vergelijking met patiënten die startten met ARB. kregen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: