Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van NOAC met aspirine verlaagt totale en CV sterfte in CAD en PAD

Mortality Benefit of Rivaroxaban Plus Aspirin in Patients With Chronic Coronary or Peripheral Artery Disease

Literatuur - Eikelboom JW, Bhatt DL, Fox KAA, et al. - J Am Coll Cardiol 2021;78:14-23, doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.083

Introductie en methode

De combinatie van 2.5 mg rivaroxaban en 100 mg aspirine in vergelijking met aspirine alleen resulteerde in een 24% afname van het primaire eindpunt, een samenstelling van CV sterfte, beroerte of MI, in patiënten met chronisch coronair lijden (CAD) of perifeer lijden (PAD), zoals aangetoond in de COMPASS trial. De combinatie is nu goedgekeurd in >100 landen voor de preventie van CV sterfte, beroerte en MI in patiënten met CAD of PAD.

In deze studie werd het effect van de combinatie van rivaroxaban en aspirine in vergelijking met aspirine alleen onderzocht op de uitkomst van sterfte, door oorzaak en in risico-subgroepen.

COMPASS was een multicenter, internationale trial waarin 18.278 CAD en PAD patiënten werden gerandomiseerd naar de combinatie van 2.5 mg rivaroxaban tweemaal daags en 100 mg aspirine eenmaal daags, 5 mg rivaroxaban tweemaal daags of 100 mg aspirine eenmaal daags. Mediane follow-up was 23 maanden (IWR: 16-30 maanden).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De combinatie van rivaroxaban en aspirine verlaagde totale sterfte en CV sterfte, maar on-CV sterfte was niet verlaagd, in vergelijking met aspirine alleen in CAD en PAD patiënten in de COMPASS trial. Consistente verlagingen werden gezien voor oorzaken van CV sterfte met de combinatie in vergelijking met aspirine alleen en er waren ook consistente relatieve risicoreducties voor risico subgroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: