Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Position paper over renale denervatie voor de behandeling van hypertensie

Nieuws - 11 aug. 2021

Na de publicatie van de ESH/ESC-richtlijnen van 2018 voor de behandeling van hypertensie, werden vijf nieuwe sham-gecontroleerde RCT's gepubliceerd die allen bewijs leverden dat renale denervatie (RDN) een evidence-based optie is om hypertensie te behandelen [1-5]. De ESH heeft een Position Paper uitgebracht waarin informatie over de werkzaamheid, duurzaamheid en veiligheid van RDN bij patiënten met hypertensie wordt samengevat. Daarnaast wordt besproken welke vragen tot op heden nog onbeantwoord zijn en worden er aanbevelingen gegeven met betrekking tot de introductie van RDN in de klinische praktijk.

De vijf voltooide sham-gecontroleerde RCT's toonden aan dat RDN werkzaam was en goed werd verdragen in patiënten met hypertensie, zowel in aan- en afwezigheid van gelijktijdige antihypertensieve farmacotherapie [1-5]. De afname van de ambulante bloeddruk in de RDN-groepen varieerde van -4.7 tot -9.0 mmHg systolisch en van -3.7 tot -6.0 mmHg diastolisch in de vijf RCT's. De afname van de spreekkamerbloeddruk varieerde van -9.0 tot -10.8 mmHg systolisch en van -5.0 tot -0.5 mmHg diastolisch. Er werden geen peri-procedurele, korte- of langetermijn veiligheidssignalen (data beschikbaar tot 3 jaar) waargenomen. De duurzaamheid van bloeddrukverlagende effecten van RDN is nog niet uitgebreid onderzocht, hoewel beschikbare follow-updata tot 3 jaar erop wijzen dat het antihypertensieve effect van RDN bij mensen duurzaam is.

De auteurs van het Position Paper beschrijven welke vragen rondom RDN therapie nog onbeantwoord zijn. Een van de grootste uitdagingen is dat er een grote variabiliteit in bloeddrukrespons na RDN behandeling wordt waargenomen. Het is daarom belangrijk om voorspellers van de bloeddrukrespons na RDN te identificeren met als doel patiënten te selecteren die het meeste baat hebben bij RDN therapie. De auteurs benadrukken ook dat er een gestructureerde en transparante route moet worden vastgesteld om RDN in de klinische praktijk te introduceren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit Position Paper online bij J Hypertens.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: