Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

'Metabool gezonde obesitas' blijkt eigenlijk niet gezond

Are people with metabolically healthy obesity really healthy? A prospective cohort study of 381,363 UK Biobank participants

Literatuur - Zhou Z, Macpherson J, Gray SR et al. - Diabetologia. 2021 Jun 10. doi: 10.1007/s00125-021-05484-6.

Introductie en methoden

Obesitas wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van metabole disfuncties zoals hypertensie, dyslipidemie, verhoogde bloedglucosespiegel, insulineresistentie en systemische ontsteking [1]. Er zijn echter ook mensen met obesitas met een normaal metabool profiel. Dit wordt soms aangeduid als 'metabool gezonde obesitas' [2,3]. Studies hebben verschillende resultaten getoond op de vraag of mensen met metabool gezonde obesitas een verhoogd risico hebben op ASCVD en sterfte door alle oorzaken [4-6]. Deze studie gebruikte data van de UK Biobank om de associatie van metabool gezonde obesitas met ASCVD, HF, diabetes, respiratoire aandoeningen en sterfte door alle oorzaken vast te stellen.

De UK Biobank is een prospectieve cohortstudie met 502 493 deelnemers uit de algemene bevolking in het VK [7]. In totaal werden 381 363 deelnemers die geen ondergewicht hadden en van wie volledige data beschikbaar waren over lengte, gewicht, bloeddruk en bloedbiomarkers geïncludeerd in de analyse van deze studie. Metabole gezondheid werd gedefinieerd als een binaire conditie op basis van bloeddruk, CRP, triacylglycerolen, LDL-c, HDL-c en HbA1c. Om metabool gezond te definiëren, werden afkapwaarden toegepast die naar voren kwamen uit een voorgaand onderzoek [8]. De definitie ‘metabool gezond’ was gebaseerd op het voldoen aan ten minste 4 van de 6 criteria. Obesitas was gedefinieerd als een BMI van ≥30 kg/m². Deelnemers werden gecategoriseerd als metabool gezonde non-obesitas (referentiegroep, n=208 625, 54.7%), metabool gezonde obesitas (n=25 103, 9.2%), metabool ongezonde non-obesitas (n=78 259, 20.5%) , of metabool ongezonde obesitas (n=59 376, 15.6%). De onderzochte uitkomsten waren incidente diabetes en incidente en fatale ASCVD, HF en respiratoire aandoeningen. Mediane follow-up was 11.2 (IQR 10.3-11.9) jaar.

Belangrijkste resultaten

- Deelnemers met metabool gezonde obesitas hadden een hoger risico op incidente diabetes (HR 4.32, 95%CI 3.83-4.89), ASCVD (HR 1.18, 95%CI 1.10-1.27), MI (HR 1.23, 95%CI 1.11-1.37), beroerte (HR 1.10, 95%CI 1.01-1.21), HF (HR 1.76, 95%CI 1.61-1.92), respiratoire aandoeningen (HR 1.28, 95%CI 1.24-1.33) en COPD (HR 1.19, 95%CI 1.11 -1.28), vergeleken met deelnemers met metabool gezond non-obesitas.

- Deelnemers met metabool ongezonde obesitas had over het algemeen het hoogste risico op CV en respiratoire uitkomsten, gevolgd door deelnemers met metabool ongezonde non-obesitas en metabool gezonde obesitas, met uitzondering voor incident en fataal HF, en incident respiratoire aandoeningen. Deelnemers met metabool gezonde obesitas hadden hoger risico voor deze uitkomsten dan deelnemers met metabool ongezonde non-obesitas.

- Totale sterfte was hoger in deelnemers met metabool gezonde obesitas, in vergelijking met deelnemers met metabool gezonde non-obesitas (HR 1.22, 95%CI: 1.14-1.31).

- Deelnemers met metabool gezonde obesitas hadden hoger risico op diabetes (HR 2.06, 95%CI: 1.77-2.40), HF (HR 1.60, 95%CI: 1.45-1.75) en respiratoire aandoeningen (HR 1.20, 95%CI: 1.16-1.25) in vergelijking met deelnemers zonder obesitas (ongeacht of ze metabool gezond of ongezond waren). Ook waren totale sterfte (HR 1.12, 95%CI:1.04-1.21) en HF sterfte risico (HR 1.44, 95%CI: 1.09-1.89) significant hoger in deelnemers met metabool gezonde obesitas dan in deelnemers zonder obesitas.

Conclusie

Personen met metabool gezonde obesitas hadden een significant hoger risico op diabetes, ASCVD, HF, respiratoire aandoeningen en totale sterfte in vergelijking met personen met metabool gezonde non-obesitas. De auteurs concludeerden op basis van deze resultaten dat ‘Gebruik van het label ‘metabool gezond’ om deze groep te beschrijven in de klinische geneeskunde is misleidend en moet daarom niet gebruikt worden’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetologia.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: