Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-c/ApoB ratio is een voorspeller van MACE in patiënten met atherosclerose

The LDL-C/ApoB ratio predicts major cardiovascular events in patients with established atherosclerotic cardiovascular disease

Literatuur - Drexel H, Larcher B, Mader A, et al., - Atherosclerosis 2021, doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.05.010

Introductie en methoden

LDL deeltjes variëren in grootte, densiteit en atherogeniteit en ze kunnen worden verdeeld in subklassen [1]. Kleine LDL deeltjes met een hoge densiteit zijn meer atherogeen dan grote LDL deeltjes [2-4]. Een grotere proportie van sdLDL was gerapporteerd in individuen met insuline resistentie, waaronder diegenen met obesitas, metabool syndroom, en T2DM [4]. Het meten van de grootte van LDL-deeltjes is tijdrovend en duur. Het bepalen van de LDL-c/ApoB ratio overwint deze beperking en is een makkelijke en waardevolle proxy van LDL deeltjesgrootte [5-7].

In deze prospectieve cohortstudie werd onderzocht of LDL-c/ApoB een voorspeller is van MACE in een hoog risico cohort van patiënten met vastgestelde atherosclerotische CVD.

Patiënten met vastgesteld of met verdenking op CAD of PAD werden geïncludeerd tussen 1999 en 2008 in een ziekenhuis in Oostenrijk. Diegenen die tot 3 maanden voor inclusie MI of ACS hadden werden uitgesloten. 1389 Patiënten met CAD en 198 met PAD werden geïncludeerd. Follow-up was 9.9 jaar (SD: 4.6). Primaire eindpunt was MACE, een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale MI en niet-fatale beroerte. Patiënten werden verdeeld in tertielen gebaseerd op LDL-c/ApoB ratio met afkapwaarden van 1.23 en 1.46. Laag tot normaal LDL-c/ApoB was ≤1.46 en hoge LDL-c/ApoB ratio werd beschouwd >1.46.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze prospectieve cohort studie voorspelde hoge LDL-c/ApoB ratio MACE. LDL-c/ApoB ratio kan daarom mogelijk worden gebruikt als een parameter om risicovoorspelling te optimaliseren in patiënten met manifeste atherosclerose.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Atherosclerosis

Deel deze pagina met collega's en vrienden: