Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voordelig effect van SGLT2-remmer in HFrEF in alle BMI-categorieën

Efficacy of dapagliflozin in heart failure with reduced ejection fraction according to body mass index

Literatuur - Adamson C, Jhund PS, Docherty KF et al. - Eur J Heart Fail. 2021 Jul 16. doi: 10.1002/ejhf.2308.

Introductie en methoden

Verschillende studies hebben laten zien dat er een obesitas-paradox bestaat in HFrEF. Patiënten met overgewicht of obesitas hadden betere overlevingspercentages dan niet-obese patiënten [1-6]. Bovendien werd aangetoond dat gewichtsverlies geassocieerd was met slechtere overleving [7-11]. Deze analyse van de DAPA-HF trial onderzocht of risico op uitkomsten verschilde tussen verschillene BMI-categorieën. Bovendien werden de effecten van dapagliflozine op de uitkomsten gestratificeerd naar baseline BMI en werden de effecten van dapagliflozine op lichaamsgewicht onderzocht.

DAPA-HF includeerde volwassen patiënten met HFrEF (NYHA-klasse II tot IV, LVEF ≤40%, verhoogd NT-proBNP en standaard HF-medicatie en device-therapie). Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio om ofwel dapagliflozine (10 mg eenmaal daags) of placebo te krijgen. In de analyse van deze studie werden in totaal 4742 patiënten opgenomen. Patiënten werden gestratificeerd naar BMI: ondergewicht (<18.5 kg/m²), normaal gewicht (18.5-24.9 kg/m²), overgewicht (25.0-29.9 kg/m²), obesitasklasse I (30.0-34.9 kg/m²), obesitasklasse II (35.0-39.9 kg/m²), en obesitasklasse III (≥40 kg/m²). Vanwege een laag aantal patiënten in de klassen ondergewicht, obesitasklasse II en obesitasklasse III, werden enkele klassen gecombineerd: ondergewicht/normaal gewicht (n=1348, 28.4%), overgewicht (n=1722, 36.3%), obesitas klasse I (n=411, 9.3%), obesitas klasse II of III (n=659, 13.9%). De primaire samengestelde uitkomst was het eerste event van CV sterfte of verslechtering van HF (HF hospitalisatie of dringend HF ziekenhuisbezoek waarbij IV-therapie nodig was). Nadelige events waren stopzetting van het geneesmiddel als gevolg van een nadelig event, volumedepletie, renaal nadelig event, botbreuk, amputatie en ernstige hypoglykemie. Verandering in lichaamsgewicht ten opzichte van baseline werd onderzocht als een verkennend eindpunt. Mediane follow-up was 18.2 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de DAPA-HF trial bevestigde dat er een obesitas-paradox bestaat in HFrEF. Een U-vormige relatie tussen de primaire uitkomst en BMI werd gevonden met de laagste percentages van een primaire uitkomst bij patiënten met een BMI van ~30 kg/m². Dapagliflozine verminderde het risico op de primaire uitkomst in een vergelijkbare mate in alle BMI-categorieën.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: