Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Frailty geassocieerd met CV uitkomsten in individuen zonder CHD

Frailty and cardiovascular outcomes in the National Health and Aging Trends Study

Literatuur - Damluij AA, Chung S-E, Xue Q-L et al., - Eur Heart J 2021, doi:10.1093/eurheartj/ehab-468

Introductie en methoden

Frailty is een klinische staat waarin vatbaarheid voor stressoren verhoogd is door lagere reserves in verschillende fysiologische systemen. Dit leidt tot functionele afname, verhoogde sterfte en hoger risico op complicaties door ziekte en therapeutische interventies [1,2].

Eerdere studies die het effect van frailty op CV uitkomsten onderzochten omvatten populaties met hoog CV risico [3-6]. De associatie tussen frailty en majeure nadelige CV events (MACE) in individuen zonder bekende coronaire hartziekte (CHD) is echter niet goed begrepen.

In deze studie werd de associatie op lange termijn van frailty met sterfte door alle oorzaken en MACE onderzocht in oudere volwassen zonder een geschiedenis van CHD, met gebruik van data van de National Health and Aging Trends Study (NHATS).

NHATS is een prospectieve cohort studie die functioneren in het latere leven bestudeert. Gedetailleerde informatie over geriatrische risico’s werden verzameld. Volwassen ≥65 jaar met een 2011 NHATS baseline bezoek werden geïncludeerd. Frailty werd bepaald met gebruik van de 5 domeinen van het Fried fysieke frailty fenotype [7]: uitputting, lage fysieke activiteit, zwakte, traagheid en krimpen. Individuen waren frail als 3 of meer criteria aanwezig waren. Diegenen met 1 of 2 criteria waren pre-frail. MACE was gedefinieerd als sterfte door alle oorzaken, acuut MI, alle opvolgende CHD, beroerte of perifeerlijden, en was gerapporteerd na 6 jaar follow-up. Van de 3259 individuen die geïncludeerd waren, waren 1535 (47%) pre-frail en 527 (16%) frail.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Pre-frailty en frailty waren geassocieerd met risico op sterfte en MACE na correctie van traditionele CV risicofactoren, bij follow-up van 6 jaar in de NHATS studie.

De auteurs concludeerden: “Pogingen om bepaling van frailty te integreren als onderdeel van eerstelijns cardiovasculaire preventie programma’s in oudere volwassen met risico op HVZ zijn essentieel in de dagelijkse klinische cardiovasculaire praktijk.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: