Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert HF ziekenhuisopnames over een breed bereik van ejectiefracties

Nieuws - 27 aug. 2021

EMPEROR-Pooled: effect of empagliflozin on serious adverse renal outcomes in chronic heart failure – a prospective alpha-protected, Individual patient-level pooled analysis

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Milton Packer - Dallas, TX, VS.

Introductie en methoden

EMPEROR-Pooled was een prospectief ontworpen, op patiëntenniveau gepoolde analyse met data van EMPEROR-Reduced en EMPEROR-Preserved. Beide studies onderzochten de effecten van de SGLT2-remmer empagliflozine versus placebo in patiënten met vastgesteld HF. De primaire samengestelde uitkomst in beide studies was de tijd tot het eerste voorval van CV sterfte of HF ziekenhuisopname. EMPEROR-Reduced en EMPEROR-Preserved hadden bijna identieke protocollen en werden in een vergelijkbare tijdsperiode uitgevoerd. Het primaire onderscheid tussen de studies was het verschil in de LVEF afkapwaarde: patiënten in EMPEROR-Reduced hadden HF en een LVEF van ≤40%, terwijl patiënten in EMPEROR-Preserved HF en een LVEF van >40% hadden.

EMPEROR-Pooled analyseerde de effecten van empagliflozine versus placebo op HF ziekenhuisopname en majeure nieruitkomsten bij patiënten met HF over het gehele spectrum van LVEF. In totaal werden 9718 patiënten geïncludeerd in de analyse. EMPEROR-Pooled had een eigen statistisch plan, dat reeds aan het begin van het programma gedefinieerd was.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

EMPEROR-Pooled liet zien dat de SGLT2-remmer empagliflozine, in vergelijking met placebo, bovenop standaardbehandeling HF ziekenhuisopnames met ongeveer 30% verminderde bij patiënten met HF over een breed ejectiefractiebereik van<25% tot <65%. Empagliflozine verminderde het risico op majeure renale uitkomsten in patiënten met HF en een LVEF <50%, maar niet bij patiënten met een hogere LVEF.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Bekijk een video van Milton Packer over EMPEROR-Pooled De resultaten van EMPEROR-Pooled werden gelijktijdig gepubliceerd in N. Engl. J. Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: