Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert samengesteld eindpunt van CV sterfte of HF ziekenhuisopnames in HFpEF

Nieuws - 27 aug. 2021

EMPEROR-Preserved: effect of empagliflozin on cardiovascular death and heart failure hospitalisations in patients with heart failure with a preserved ejection fraction, with and without diabetes

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Prof. dr. Stefan Anker - Berlijn, Duitsland

Introductie en methoden

De EMPEROR-Preserved trial had als doel om de werkzaamheid en veiligheid van de SGLT2-remmer empagliflozine in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg, te onderzoeken in patiënten met chronisch HF en LVEF >40% met en zonder T2DM.

In EMPEROR-Preserved werden 5988 patiënten (18 jaar of ouder, NYHA klasse II-IV, verhoogd NT-proBNP, eGFR ≥20, T2DM en non-T2DM) in 622 centra in 23 landen geïncludeerd en gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags plus standaardzorg (n=2977) of naar placebo plus standaardzorg (n=2991).

De gemiddelde leeftijd van geïncludeerde patiënten was 72 jaar, gemiddelde LVEF was 54%, 45% was vrouw en 49% had T2DM. Het primaire samengestelde eindpunt was tijd tot eerste event van toegewezen CV sterfte of toegewezen HF ziekenhuisopname. Secundaire eindpunten waren totale (eerste en terugkerende) toegewezen HF ziekenhuisopnames, en helling van verandering in eGFR vanaf baseline. Mediane follow-up was 26 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De SGLT2-remmer empagliflozine verlaagde significant het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte of HF ziekenhuisopname met 21% in patiënten met HF en EF>40%, met en zonder diabetes. De effecten van deze behandeling op het primaire eindpunt waren consistent in alle vooraf gespecificeerde subgroepen, waaronder LVEF en geslacht. Totale (eerste en terugkerende) HF ziekenhuisopnames waren significant verlaagd met 27% door empagliflozine. Ook was het percentage afname in eGFR lager in patiënten in de empaglifozinegroep in vergelijking met patiënten in de placebogroep.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Bekijk een video van prof. de Boer over SGLT2-remmers De resultaten van EMPEROR-Preversed werden gelijktijdig gepubliceerd in N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: