Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gepoolde analyse van trials met niet-steroïde MRA in T2DM over het hele spectrum van nierschade

Nieuws - 28 aug. 2021

FIDELITY Analysis: finerenone in mild-to-severe chronic kidney disease and type 2 diabetes

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Prof. Gerasimos Filippatos - Athene, Griekenland

Introductie en methoden

FIDELITY was een vooraf gespecificeerde gepoolde analyse met individuele patiëntendata van FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD. Beide studies onderzochten de effecten van de niet-steroïde MRA finerenone op CV en renale uitkomsten bij patiënten met diabetes en chronische nierschade (CNS) die werden behandeld met geoptimaliseerde RAS-blokkade en met een serumkaliumconcentratie van ≤4.8 mmol/L. Patiënten met symptomatische HFrEF werden uitgesloten. Het verschil tussen de trials was dat FIDELIO-DKD patiënten includeerde met overwegend ernstige nierschade, terwijl FIGARO-DKD patiënten includeerde met milde tot matige nierschade. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met ofwel oraal finerenone (10 of 20 mg) of placebo, eenmaal daags.

De FIDELITY analyse onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van finerenone bij patiënten met diabetes over het spectrum van nierschade (stadium 1 tot 4). In totaal werden 13026 patiënten geïncludeerd in deze analyse. Het primaire samengestelde eindpunt van de FIDELITY analyse was tijd tot het eerste voorval van CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF ziekenhuisopname. Het secundaire samengestelde eindpunt was de tijd tot eerste voorval van nierfalen, een aanhoudende afname van eGFR van ≥57% ten opzichte van baseline, of sterfte door renale oorzaken. Mediane follow-up was 3.0 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse toonde aan dat de niet-steroïde MRA finerenone het risico op CV morbiditeit en mortaliteit met 14% verminderde en het risico op progressie van CKD met 23% verminderde bij patiënten met T2DM en milde tot ernstige CNS.

Prof. Filippatos zei ook dat: 'UACR-monitoring bij patiënten met T2DM is zeer belangrijk voor de identificatie van patiënten die baat kunnen hebben bij behandeling met finerenone, onafhankelijk van eGFR.'

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Vind de resultaten van deze studie in het artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: