Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NOAC niet-inferieur aan VKA voor netto nadelige klinische events in AF patiënten na TAVI

Nieuws - 28 aug. 2021

Edoxaban Versus Vitamin K Antagonists After Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients with Atrial Fibrillation – The ENVISAGE-TAVI AF Trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Dr. George Dangas New York, NY, VS

Introductie en methoden

De ENVISAGE-TAVI AF trial was een prospectieve, open-label, geblindeerde evaluatie, non-inferioriteit trial waarin edoxaban-gebaseerd regiment werd vergeleken met VKA-gebaseerd regiment in AF patiënten. Patiënten die succesvolle afronding van TAVI hadden ondergaan werden vanaf de avond van TAVI tot 5 dagen daarna gerandomiseerd naar edoxaban 60 mg/dag met of zonder antiplaatjestherapie of naar vitamine K antagonist (met een INR doel van 2-3) met of zonder antiplaatjestherapie. Primair eindpunt was netto nadelige klinische events (NACE), die ischemische en bloedingseindpunten omvatten. Veiligheidseindpunt was majeure bloeding.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze niet-inferioriteitstrial toonde dat edoxaban resulteerde in vergelijkbare percentages van NACE als VKA in AF patiënten die succesvolle TAVI hadden ondergaan. Majeure bloedingspercentages waren hoger in diegenen die edoxaban ontvingen, wat voornamelijk gedreven werd door hogere majeure GI bloedingen.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: