Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijking van 1 maand DAPT met standaard DAPT in hoog bloedingsrisico-patiënten na PCI

Nieuws - 28 aug. 2021

Management of high bleeding risk patients post bioresorbable polymer coated STEnt implantation with an abbreviated versus prolonged DAPT regimen (MASTER DAPT)

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Dr. Marco Valgimigli Lugano, Zwitserland

Introductie en methoden

De MASTER DAPT trial was ontworpen om te onderzoeken of effecten bewaard bleven met een verkort duale antiplaatjestherapie (DAPT) regime in vergelijking met een standard DAPT regime op netto en majeure klinische events in een hoog bloedingsrisico (HBR) populatie die percutane coronaire interventie (PCI) met een biologisch afbreekbare polymeer Ultimaster stent onderging. Ook werd het effect op bloedingsrisico onderzocht.

4579 HBR patiënten die PCI ondergingen en vrij van ischemische events waren werden gerandomiseerd na 1 maand om direct DAPT te stoppen of door te gaan met DAPT voor ten minste 2 extra maanden (mediane duur van extra DAPT was 193 dagen na PCI). Uitkomsten werden na 1 jaar bepaald. Er waren 3 co-primaire eindpunten: netto nadelige klinische events, wat een samenstelling was van sterfte, MI, beroerte en majeure bloedingen gedefinieerd als BARC 3 (eerste eindpunt); majeure nadelige cardiale of cerebrale events (MACE), de samenstelling van sterfte, MI, of beroerte (tweede eindpunt); majeure of klinisch relevante nonmajeure bloedingen (derde eindpunt).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

1-Maand DAPT was niet-inferieur aan doorgaan met behandeling van DAPT voor ten minste 2 extra maanden voor de uitkomst van netto en majeure nadelige klinische events en verlaagde majeure of klinisch relevante nonmajeure bloedingen in HBR patiënten na PCI met Ultimaster stent implantatie.

Deze resultaten suggereren dat coronaire stents steeds veiliger worden en dat de laatste generatie DES zoals de Ultimaster stent slechts beperkte duur van DAPT therapie behoeft.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten van MASTER DAPT werden tegelijkertijd gepresenteerd in N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: