Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen voordeel van directe coronaire angiografie na hartstilstand buiten het ziekenhuis zonder ST-elevatie

Nieuws - 29 aug. 2021

Coronary angiography after out-of-hospital cardiac arrest without ST-elevation (Tomahawk)

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Steffen Desch Leipzig, Duitsland

Introductie en methoden

De prognose na hartstilstand buiten het ziekenhuis is extreem slecht met een overlevingspercentage van <10%. De meest frequente onderliggende oorzaak van hartstilstand buiten het ziekenhuis is acuut myocardinfarct (MI). Directe angiografie kan mogelijk behandeling en vervolgens prognose verbeteren in deze patiënten. De pro-argumenten voor directe angiografie omvatten mogelijke preventie van groot MI of myocardschade, hemodynamische verslechtering, toekomstige events zoals HF, ziekenhuisopname en aritmie. Deze argumenten gelden in de aanwezigheid van een behandelbare coronaire laesie. De con argumenten omvatten risico’s van de procedure en vertraging in diagnose en behandeling door etiologie anders dan MI.

De TOMAHAWK is een gerandomiseerd trial van de timing van invasieve coronaire angiografie na hartstilstand buiten het ziekenhuis zonder ST-elevatie op het ECG. 554 Patiënten werden na gereanimeerd hartstilstand buiten het ziekenhuis door mogelijk cardiale oorzaak zonder ST-segment elevatie gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar directe of vertraagde/selectieve coronaire angiografie in 31 locaties in Duitsland en Denemarken. Primaire eindpunt was sterfte na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De TOMAHAWk trial toonde geen voordeel in 30-dagen sterfte met directe routine coronaire angiografie in patiënten met gereanimeerd hartstilstand buiten het ziekenhuis zonder ST-elevatie.

Desch zei: “Voor de klinische praktijk betekent dit dat je je tijd kan nemen en eerst het klinisch verloop kan beoordelen in de IC. Als er nog steeds een indicatie is kan coronaire angiografie op een later tijdstip worden uitgevoerd in de volgende dagen.”t

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten van TOMAHAWK werden gelijktijdig gepubliceerd in N. Engl. J. Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: