Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vervangen van zout door natriumbeperkt zout verlaagt risico op beroerte

Nieuws - 29 aug. 2021

SSaSS: Salt Substitute and Stroke Study into the effect of salt substitutes on cardiovascular events and death

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Prof. Bruce Neal - Sydney, Australië

Introductie en methoden

De Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) was een open, cluster-gerandomiseerde studie die het effect van een zoutvervanger (75% NaCl + 25% KCl) vergeleek met normaal zout (100% NaCl) op beroerte, CV events, mortaliteit en klinische hyperkaliëmie.

De studie werd uitgevoerd in 600 dorpen op het platteland van China. In totaal namen 20.995 volwassenen met een eerdere beroerte of die een leeftijd van ≥60 jaar en slecht gereguleerde hypertensie hadden deel aan de studie. De deelnemers werden geclusterd per dorp in een 1:1 ratio gerandomiseerd naar het verkrijgen van een gratis zoutvervanger of om gewoon zout te blijven gebruiken. Deelnemers die de zoutvervanger ontvingen, werden aangemoedigd om zout volledig te vervangen met de verstrekte zoutvervanger bij het koken en voedselconservering. Om de natriumreductie te maximaliseren, werden deelnemers in de zoutvervanger-groep aangemoedigd om de zoutvervanger spaarzamer te gebruiken dan ze gewoonlijk zout gebruikten. De gemiddelde leeftijd was 65.4 jaar, 49.5% was vrouw, 72.6% had een voorgeschiedenis met beroerte en 88.4% had een voorgeschiedenis met hypertensie. Het primaire eindpunt was beroerte. Secundaire uitkomsten waren MACE (niet-fatale beroerte, niet-fatale ACS, sterfte door vasculaire oorzaak) en totale mortaliteit. Klinische hyperkaliëmie werd onderzocht als een veiligheidsuitkomst. Gemiddelde follow-up was 4.74 jaar. Tijdens follow-up werden ~3000 beroertes, ~4000 sterfgevallen en ~5000 MACE geregistreerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Vervanging van gewoon zout door een natriumbeperkte zoutvervanger verminderde het risico op beroerte, MACE en sterfte. Gebruik van de zoutvervanger gaf geen verhoogd risico op klinische hyperkaliëmie.

Prof. Bruce Neal zei dat de effecten die in deze studie zijn waargenomen, zeer waarschijnlijk generaliseerbaar zijn naar andere populaties. De manier waarop het menselijk lichaam natrium en kalium managet en de associaties met bloeddruk zijn namelijk zeer constant bij verschillende populaties over de hele wereld. Hij zei ook dat bijna iedereen (behalve patiënten met een ernstige nierschade) veilig zou kunnen overstappen op een zoutvervanger.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Engl J Med. Bekijk een video met Bert-Jan van den Born over de SSaSS studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: