Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Griepprik vermindert samengesteld eindpunt van sterfte, MI of stenttrombose na MI

Nieuws - 30 aug. 2021

IAMI: Influenza Vaccination after Myocardial Infarction randomised trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Prof. dr. Ole Fröbert - Örebro, Zweden

Introductie en methoden

De IAMI (Influenza Vaccination after Myocardial Infarction) studie had als doel om te bepalen of een griepvaccinatie bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een recent MI of hoog-risico coronaire hartziekte effect heeft op de klinische uitkomsten bij deze patiënten.

IAMI was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter studie die werd uitgevoerd in 30 ziekenhuizen in 8 landen (Zweden, Denemarken, Noorwegen, Letland, VK, Tsjechië, Bangladesh en Australië) gedurende 4 griepseizoenen (oktober 2016 tot en met februari 2020). De studie had de doelstelling om 4400 patiënten te includeren, de data safety and monitoring board adviseerde echter om de studie voortijdig te beëindigen na inschrijving van 2571 patiënten (58% van de doelstelling) vanwege de COVID-19 pandemie. Deelnemers werden gerandomiseerd in 1:1 ratio om binnen 72 uur na een invasieve coronaire procedure of ziekenhuisopname een griepvaccin of placebo te krijgen. De gemiddelde leeftijd was 60 jaar en 18% was vrouw. Het primaire eindpunt was de samenstelling van sterfte door alle oorzaken, MI of stenttrombose na 12 maanden. De belangrijkste secundaire eindpunten waren sterfte door alle oorzaken, CV sterfte en MI.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie toonde aan dat griepvaccinatie na MI of bij hoogrisico coronaire hartziekte resulteerde in een verminderd risico op de samenstelling van sterfte door alle oorzaken, MI of stenttrombose na 12 maanden, vergeleken met placebo.

Prof. Ole Fröbert zei: “Onze bevindingen suggereren dat griepvaccinatie moet worden overwogen als onderdeel van de ziekenhuisbehandeling na een myocardinfarct.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: