Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve bloeddrukverlaging vermindert CV events in oudere patiënten met hypertensie

Nieuws - 30 aug. 2021

STEP Study: intensive vs. standard blood pressure control among older hypertensive patients

Gepresenteerd op het ESC congres 2021 door: Prof. Jun Cai, PhD - Beijing, China

Introductie en methoden

De STEP (Strategy of blood pressure intervention in elderly hypertensive patients) studie onderzocht of intensieve bloeddrukverlaging met een SBP streefwaarde van<130 mmHg het risico op CV events bij oudere patiënten met hypertensie zou kunnen verminderen in vergelijking met standaardtherapie met een SBP streefwaarde van <150 mmHg.

Er werden in totaal 8511 patiënten uit 42 klinische locaties in China geïncludeerd in deze multicenter, gerandomiseerde klinische trial. Patiënten waren tussen de 60 en 80 jaar oud en hadden een SBP van 140-190 mmHg tijdens drie screeningsbezoeken of gebruikten antihypertensiva. Patiënten die eerder een beroerte hadden gehad werden uitgesloten. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio om een intensieve bloeddrukverlagende behandeling (SBP-streefwaarde 110 tot<130 mmHg) of standaardbehandeling (SBP-streefwaarde 130 tot <150 mmHg) te krijgen. Spreekkamermetingen werden uitgevoerd bij follow-upbezoeken op 1, 2 en 3 maanden en daarna elke 3 maanden tot maand 48 of het einde van de studie. Bovendien ontvingen alle deelnemers dezelfde gevalideerde automatische bloeddrukmeter voor thuismetingen. Deelnemers konden met een app meetwaarden doorsturen naar een datacenter. Deelnemers ontvingen herinneringen als de bloeddruk niet regelmatig werd gemeten en doorgestuurd naar het datacenter. De primaire uitkomst was een samenstelling van beroerte, ACS, acuut gedecompenseerd HF, coronaire revascularisatie, AF of CV sterfte. Secundaire uitkomsten waren de componenten van de primaire uitkomst, sterfte door alle oorzaken, MACE en renale uitkomsten (afname van de nierfunctie of ontwikkeling van eindstadium nierfalen). Mediane follow-up was 3.34 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Intensieve bloeddrukverlaging (SBP-streefwaarde 110 tot<130 mmHg) verminderde het risico op CV events bij oudere patiënten met hypertensie, in vergelijking met standaardbehandeling (SBP-streefwaarde 130 tot <150 mmHg).

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: