Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wisselen naar een zoutvervanger vermindert risico op beroerte, CV-events en sterfte

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. dr. Bruce Neal - Sydney, Australië

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres 2021.

Faculty

Bruce Neal is uitvoerend directeur van The George Institute for Global Health Australia; en hoogleraar geneeskunde, UNSW Sydney.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de SSaSS studie

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: