Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudende werkzaamheid van LDL-c verlaging, zelfs bij <40 mg/dL, in hoog risico patiënten

Cardiovascular Benefit of Lowering LDL Cholesterol Below 40 mg/dl

Literatuur - Marston NA, Giugliano RP, Park J-G et al., - Circulation 2021, 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056536

Introductie en methoden

In de FOURIER trial werden LDL-c niveaus verlaagd door de PCSK9 remmer evolocumab van een mediaan van 93 mg/dL tot 30 mg/dL [1]. Het is onbekend echter of er nog extra voordeel is van het verlagen van LDL-c onder streefwaarden in de richtlijnen, bijvoorbeeld onder 40 mg/dL.

Daarom werd een verkennende analyse van FOURIER uitgevoerd met gebruik van vergelijkingen van gerandomiseerde groepen en door het analyseren in de context van de grootte van LDL-c verlaging onder de streefwaarden.

FOURIER was een CV uitkomstentrial waarin evolocumab werd vergeleken met placebo in 27.564 patiënten met stabiel ASCVD op optimale statinetherapie [1]. Eindpunt was majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE), gedefinieerd als CV sterfte, MI of beroerte. Mediane follow-up was 2.2 jaar. Ultracentrifugatie werd gedaan wanneer LDL-c<40 mg/dL was. 65% Van de patiënten op evolocumab behaalde een LDL-c <40 mg/dL.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze verkennende analyse van FOURIER toonde dat verlaging van LDL-c onder 40 mg/dL resulteerde in aanhoudend voordeel wat betreft MACE reductie in patiënten met ASCVD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: