Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van NOAC plus aspirine in oudere PAD patiënten na revascularisatie in ledematen

Low-dose rivaroxaban plus aspirin in older patients with peripheral artery disease undergoing acute limb revascularization: insights from the VOYAGER PAD trial

Literatuur - Krantz MJ, Debus SE, Hsia J et al., - Eur Heart J. 2021, doi:10.1093/eurheartj/ehab408

Introductie en methoden

Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor perifeer vaatlijden (PAD). Omdat er zorgen zijn over hoger bloedingsrisico op oudere leeftijd, worden patiënten met PAD vaak onderbehandeld in vergelijking met tegenhangers met coronair lijden [1]. Bloedingsscores zoals ACUITY, CRUSADE, DAPT en PRECISE-DAPT bevestigen de klinische onzekerheid wat betreft de kosten-baten ratio voor het starten van antitrombotische therapie in oudere patiënten met atherosclerose [2,3].

Deze studie onderzocht de kosten-baten balans van gebruik van combinatie antitrombotische therapie in PAD patiënten ≥75 jaar, direct na percutane of chirurgische revascularisatie van de onderste ledematen (LER) met gebruik van data van de VOYGAGER PAD trial [4].

VOYAGER PAD was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial. Resultaten toonden dat in PAD patiënten die LER hadden ondergaan, behandeling met rivaroxaban (2.5 mg tweemaal daags) met aspirine significant het risico op ischemische ledematen en CV events verlaagde in vergelijking met aspirine. Oudere leeftijd was in deze studie vooraf gespecificeerd als ≥75 jaar. Primaire werkzaamheidsuitkomst was een samenstelling van ALI, majeure amputatie met een vasculaire etiologie, MI, ischemische beroerte of CV sterfte. De voornaamste veiligheidsuitkomst was TIMI majeure bloeding.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van VOYAGER PAD toonde dat lage dosis rivaroxaban in aanvulling op aspirine risico op ischemische events verlaagde (waaronder ernstige ledematen complicaties) met consistent voordeel voor het hele spectrum van leeftijd (vergelijking van patiënten ≥75 jaar vs. < 75 jaar). TIMI majeure bloedingen waren verhoogd door rivaroxaban, maar niet ICH of fatale bloedingen. Over het algemeen bleek het kosten-baten profile gunstig in PAD patiënten, ook in diegenen ≥75 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: