Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lage testpercentages voor ijzerdeficiëntie in patiënten met HF

Phenotyping heart failure patients for iron deficiency and use of intravenous iron therapy: data from the Swedish Heart Failure Registry

Literatuur - Becher PM, Schrage B, Benson L et al. - Eur J Heart Fail. 2021 Sep 3. doi: 10.1002/ejhf.2338.

Introductie en methoden

IJzerdeficiëntie (ID) is geassocieerd met een hoog risico op ziekenhuisopnames en mortaliteit bij patiënten met HF [1]. Deze studie onderzocht de waarschijnlijkheid en voorspellers van testen op ID, de prevalentie van ID en uitkomsten bij ID, en het gebruik van ijzercarboxymaltose (FCM) in de Swedish Heart Failure Registry (SwedeHF) [2].

De studiepopulatie omvatte alle patiënten die tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 geregistreerd waren in SwedeHF (n=21496). ID werd gedefinieerd als ferritine<100 µg/L, of ferritine 100-299 µg/L en transferrineverzadiging <20%. Anemie werd gedefinieerd als hemoglobine <12.0 g/dL bij vrouwen en <13 g/dL bij mannen. Patiënten zonder data van ferritine- of transferrineverzadigingsmetingen werden beschouwd als niet getest op ID. Baseline-kenmerken werden vergeleken tussen patiënten met versus zonder ID en met versus zonder anemie. Bovendien werden baseline-kenmerken vergeleken tussen patiënten die getest waren versus niet getest waren op ID en die wel versus geen behandeling met FCM kregen. De onderzochte uitkomsten waren: een samenstelling van tijd tot eerste HF ziekenhuisopname of sterfte door alle oorzaken, tijd tot eerste HF ziekenhuisopname, tijd tot sterfte door alle oorzaken, tijd tot eerste ziekenhuisopname door alle oorzaken, en tijd tot eerste HF-polikliniekbezoek. Mediane follow-up was 19.4 (IQR 0.1-35.9) maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In SwedeHF werd ongeveer 1 op de 4 patiënten met HF getest op ID. De helft van de geteste populatie had ID. 1 op de 5 patiënten met ID werd behandeld met FCM.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: