Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatietherapie vermindert risico op CV uitkomsten in een primaire preventie setting

Fixed-dose combination therapies with and without aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: an individual participant data meta-analysis

Literatuur - Joseph P, Roshandel G, Gaoet P et al. - Lancet. 2021 Aug 27;S0140-6736(21)01827-4. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01827-4.

Introductie en methoden

Deze meta-analyse van individuele deelnemersdata van drie grote RCT's onderzocht of een behandelstrategie met vaste dosiscombinaties in een primaire preventie setting het risico op hart- en vaatziekten verlaagde in vergelijking met een controlestrategie.

Data van in totaal 18 162 deelnemers van TIPS-3, HOPE-3 en PolyIran die geen vaatziekten hadden werden in deze analyse opgenomen [1-3]. Deze trials onderzochten een behandelstrategie met vaste dosiscombinaties bestaande uit ten minste twee bloeddrukverlagende middelen plus een statine, met of zonder aspirine, versus placebo of standaard zorg in een primaire preventie setting. De primaire samengestelde uitkomst van deze meta-analyse was tijd tot eerste optreden van CV sterfte, MI, beroerte of arteriële revascularisatie. Mediane follow-up was 5 jaar (IQR 4.8-5.6).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse van drie grote RCT's toonde aan dat een behandelstrategie met vaste dosiscombinaties bestaande uit ten minste twee bloeddrukverlagende middelen plus een statine, met of zonder aspirine, het risico op CV uitkomsten verminderde bij deelnemers zonder bekende vaatziekten in een primaire preventie setting. De grootste risicoreducties werden gevonden voor vaste-dosiscombinaties met aspirine in vergelijking met de controlegroep.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: