Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

LDL cholesterol levels and in-hospital bleeding in patients on high-intensity antithrombotic therapy: findings from the CCC-ACS project

Literatuur - Yang Q, Sun D, Pei C et al., - Eur Heart J. 2021 Aug 31;42(33):3175-3186. doi: 10.1093/eurheartj/ehab418.

Introductie en methoden

Bloedingen zijn de meest voorkomende niet-cardiale complicaties na PCI [1]. Enkele studies hebben bewijs gevonden voor een mogelijk verband tussen cholesterolmetabolisme en de respons van bloedplaatjes [2,3]. Deze studie onderzocht de relaties tussen LDL-c niveaus, majeure bloedingen en netto klinische uitkomst in een landelijk ACS-register.

Het CCC-ACS-project is een doorlopend landelijk kwaliteitsverbeteringsproject in China waarin patiënten met ACS worden opgenomen [4]. De huidige analyse includeerde in totaal 42378 ACS-patiënten die werden behandeld met PCI. Onderzochte uitkomsten omvatten een samenstelling van majeure bloedingen (BARC type 3b-3c en type 5, TIMI majeure bloeding of PLATO levensbedreigende majeure bloeding), ischemische events, mortaliteit in het ziekenhuis en netto klinische uitkomst (majeure bloeding , ischemisch event of mortaliteit). Tijdens een mediane ziekenhuisopname van 8 dagen (IQR 6-11 dagen) werden in totaal 615 majeure bloedingen, 218 ischemische beroertes en 337 sterfgevallen geregistreerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen in het ziekenhuis, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI. Een drempelwaarde van LDL-c<70 mg/dL was geassocieerd met een verhoogd risico op majeure bloedingen en de netto klinische uitkomst in deze populatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: