Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Onder- en overdosering van DOACs bij patiënten met AF komt vaak voor

Determinants for under- and overdosing of direct oral anticoagulants and physicians' implementation of clinical pharmacists' recommendations

Literatuur - Moudallel S, Cornu P, Dupont A et al. - Br J Clin Pharmacol. 2021 Jul 31. doi: 10.1111/bcp.15017.

Introductie en methoden

Verschillende studies hebben eerder aangetoond dat het voorschrijven van ongepaste DOAC doseringen een veelvoorkomend probleem is [1-19]. Deze studie identificeerde DOAC-specifieke determinanten van onder- en overdosering bij gehospitaliseerde patiënten met AF.

Deze cross-sectionele single-center studie werd uitgevoerd in het UZ Brussel in België. Alle gehospitaliseerde patiënten met AF die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 startten of bij wie de behandeling werd voortgezet met dabigatran, apixaban, edoxaban of rivaroxaban werden geïncludeerd (n=1688). De primaire uitkomst was het percentage patiënten bij wie een ongepaste DOAC dosis werd voorgeschreven (d.w.z. een afwijking van de aanbevolen dosis in de Summary of Product Characteristics [SmPC]) en de identificatie van determinanten die geassocieerd zijn met onder- en overdosering van DOACs. Secundaire uitkomsten omvatten de acceptatie en implementatie van doseringsadviezen van apothekers door artsen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze cross-sectionele single-center studie vond dat bij 16.9% van de gehospitaliseerde patiënten met AF ongepaste DOAC doseringen werden voorgeschreven. Onderdosering kwam vaker voor dan overdosering. Deze studie identificeerde ook DOAC-specifieke determinanten van onder- en overdosering.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Br J Clin Pharmacol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: